Spiseforstyrrelse – ikke bare en ungdomslidelse

Manglende kunnskap i fagmiljøene

Nyhetsartikkel publisert 07/03/12

– Det er manglende kunnskap i fagmiljøene om foreldre med spiseforstyrrelser, mener Sissel Kaspersen ved Modum Bad. Hun holder kurs i temaet og ønsker at det skal få større plass i helsesøster- og jordmorutdanningen.

I følge Kaspersen inneholder helsesøster- og jordmorutdannelsen nesten ingen undervisning om spiseforstyrrelser blant foreldre. Hun mener den manglende kunnskapen gjør at mange ikke fanges opp i hjelpeapparatet.

Ikke bare ungdomslidelse

Spiseforstyrrelser har vært mest kjent som en ungdomslidelse. Det er likevel mange voksne som strever med det – også etter at de har fått barn. På Modum Bad har man hatt en behandlingsgruppe spesielt for mødre/foreldre de siste fem årene.
– Mange av disse mødrene sliter med skam og skyld i forhold til sin spiseforstyrrelse. De føler skyld for at de ikke har klart å komme seg ut av den, sier Sissel Kaspersen (bilde).
De fleste forsøker å holde lidelsen skjult for barna. Både fordi de synes det er skamfullt, men også fordi de er redde for å påvirke barna i negativ retning.

– Mange er engstelige for at barna skal ”arve” lidelsen. Liten kunnskap Som regel fanges ikke disse foreldrene opp i hjelpeapparatet fordi kunnskapen i fagmiljøene er begrenset. – Å ha kunnskap om temaet er en forebyggende effekt i seg selv, mener Kaspersen. De siste to årene har hun utviklet et kursprogram som er rettet mot mødre/foreldre med spiseforstyrrelser. Innspill til programmet har hun fått fra mødre som selv har kjent problemet på kroppen. Undervisningen brukes på Modum Bad, men Kaspersen håper å kunne holde kurs for flere – også for fagpersoner. Hun mener denne kunnskapen bør finnes i alle kommuner slik at foreldrene kan få hjelp på lokalt nivå. – Det ville demmet opp for mange problemer. Økt kunnskap betyr økt forebygging.

Barna forstår

Temaer som tas opp i undervisningsog samtalegruppene er: Relasjoner, skyld og skam, hvor få hjelp og støtte, spiseforstyrrelse i hverdagen, det sosiale livet, økonomi og foreldrefunksjonen. Ved Modum Bad oppmuntrer man til at foreldre selv er åpne om lidelsen. Å ha tema på dagsorden i behandlingsprogrammet kan hjelpe den enkelte til større åpenhet.

– Barn har uansett en egen evne til å ”sense” at noe er galt, sier klinisk sosionom og terapeut Hanne Løvli (bilde), som er veldig opptatt av barnas perspektiv. Hun mener det er bedre å snakke med barna om spiseforstyrrelsen enn at de skal gå rundt og engste seg for hva som er galt med mor eller far. Ved Modum Bad blir barna invitert på besøk under foreldrenes opphold og får gjerne være et par dager. Målet er at de skal bli trygge på at foreldrene blir ivaretatt, men også at de skal få informasjon tilpasset sitt nivå om spiseforstyrrelsen.
– Det er selvsagt også et mål å forebygge slik at barna får et mer normalt og godt forhold til mat og kropp, sier Løvli.

Interessert i kurs?

Ta kontakt Modum Bads kurs- og kompetansesenter på Tlf. 32 74 94 05.

Last ned brosjyren: Gravid, mamma? Strever du med mat, kropp eller vekt?

 

Fra Badeliv nr.1 2012
Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie

 

Share Button
Print Friendly and PDF