Skal kurse tenåringsforeldre

Tenårene er en utfordrende fase hvor barn løsriver seg fra foreldrene.  – Det er en naturlig prosess, men det kan sette gode og trygge relasjoner i fare, sier fagansvarlig Grethe Karin Hoviosen ved Modum Bad som nå lanserer et nytt kurskonsept for å støtte familien med tenåringer.

Nyhetsartikkel publisert 19/08/20

– “Hold meg, slipp meg” er et kurs som skal gi støtte til foreldre og tenåringen selv, sier Grethe Karin Hoviosen, fagansvarlig ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter.

Overgangsfasen fra barndomsårene til voksenlivet er naturlig prosess. Det kan likevel bli mange gnisninger og utfordrende år for både tenåringen, foreldre og søsken.
– Familierelasjonene settes på prøve, sier Hoviosen, som er fagansvarlig i Modum Bads kurs- og kompetansesenter.
Denne høsten starter kurs- og kompetansesenteret opp et nytt kurskonsept “Hold meg, slipp meg”. Det skal gi familien, foreldre og tenåringen selv, støtte som kan sikre en trygg tilknytning og styrke båndene i familien

Behov for kurs

Kurset er utviklet i USA med utgangspunkt i emosjonsfokusert tilnærming. Følelser og forståelse for hvordan følelser blir uttrykt er i sentrum.
– Vi tror det er behov for et slikt kurs i Norge. Mange foreldre overraskes av hvor utfordrende det kan oppleves å være tenåringsforeldre. De blir stående litt alene i overgangen fra å være «den som har siste ordet» til å gi det store barnet mer tillit og påvirkning i eget liv, sier Hoviosen.

Kurset gir foreldre en bedre innsikt i hva som skjer med tenåringen i disse utfordrende årene, hvordan tenåringshjernen utvikler seg og hva slags motsetninger man kan møte på.
– Foreldre vil forstå samspillet hjemme bedre, med utgangspunkt i både eget og tenåringens perspektiv. Samhandling og kommunikasjon er stikkord i den forbindelse. Familier blir aldri helt konfliktfrie, men målet er å møte hverandre på en tryggere måte når uenighetene oppstår, sier Hoviosen.

For fagpersoner

I første rekke satser Modum Bad på å utdanne kursledere i det nye konseptet. Det første kurset holdes for fagpersoner fra de fire kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre-Eiker 31. august og 1. september. Deretter arrangeres et nasjonalt kurs i Oslo 14. – 15. september. For å bli kursleder kreves det fagutdanning for arbeid med unge og deres familier.
– Målet er at de videre skal kunne jobbe med etablering av programmet blant tenåringsfamilier i lokalmiljøet, sier Hoviosen.

Oversatt og videreutviklet

Det er prosjektleder Christopher Knill som sammen med Hoviosen skal utdanne kursledere. Knill er par- og familieterapeut med selvstendig praksis. Han er tilknyttet The International Centre for Excellense in Emotionally Focused Therapy og Norsk senter for emosjonsfokusert terapi. Siden 2015 har han oversatt og videreutviklet kurskonseptet for norske forhold sammen med norske kolleger. Utviklingen har vært finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kurslederkurset på Modum Bad arrangeres med støtte fra Tone Bergesens stiftelse.

Flere detaljer om kurset og påmelding til kurset 14. – 15. september finner du her.

19.08.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF