Seminar om IPT

 
Fokusert interpersonlig psykoterapi (IPT) sto på programmet da Modum Bad inviterte til seminar i Festsalen 25. – 26. oktober.

Nyhetsartikkel publisert 12/12/07

Bildet viser fra v.: Gerd Ulvin, Gun E. Abrahamsen, Elly Carlson Myrstad og Per Anders Øien.

Klinisk sosionom Gun Abrahamsen ved Traume og IPT avdelingen  på Modum Bad var en av dem som trakk i trådene. Under seminaret sørget hun for at de 65 deltakerne fikk en innføring i IPT-modellen, og holdt flere oppfølgende innlegg. Fra Turgruppe-teamet ved Modum Bad bidro også ergoterapeut Tore Bonsaksen, psykolog Silje Folge Bungum og de psykiatriske sykepleierne Randi Ramstad og Jorid Gravdal. 
 
Overlege Per Anders Øien ved Sykehuset Buskerud, redegjorde for utviklingen av IPT og status per i dag. Gerd Ulvin og Elly Carlson Myrstad fra Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger  delte av sine erfaringer med poliklinisk gruppebehandling for pasienter med sosial fobi.
Sammen med psykologiprofessor Asle Hoffart, også fra Modum Bad, har Gun Abrahamsen, Tore Bonsaksen, Finn Magnus Borge og Randi Ramstad nylig bidratt til boken ”A Residential Interpersonal Treatment for Social Phobia” utgitt på Nova Science Publishers (www.novapublishers.com). Medforfattere er Joshua D. Lipsitz og John C. Markowitz.
Les mer om IPT-seminaret på Modum Bad i Badeliv som kommer 17. desember.

Share Button
Print Friendly and PDF