Høgskolen i Buskerud og Modum Bad signerte samarbeidsavtale

Høgskoleforskere skal undersøke hvordan det kan bli bedre å være pasient ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 06/12/11

Kristin Ørmen Johnsen og Ole Johan Sandvand
Her signerer HiBus rektor, Kristin Ørmen Johnsen, og administrerende direktør ved Modum Bad, Ole Johan Sandvand, samarbeidsavtalen. Foto: Knut Jul Meland/HiBu

Hvordan opplever pasienten behandlingen på Modum Bad – og hvordan kan det bli bedre å være pasient der? Dette er spørsmål som forskere ved Høgskolen i Buskerud forhåpentligvis kan gi svar på når de innleder et samarbeid med forskningsmiljøet ved Modum Bad.

Signerte avtale

Mandag 5. desember signerte Kristin Ørmen Johnsen, rektor ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Ole Johan Sandvand, administrerende direktør ved Modum Bad, en avtale som sikrer samarbeid på forskningsfronten. De to lederne mener avtalen mellom de to institusjonene vil styrke og fremme det felles faglige og vitenskapelige miljøet.
– Forskningen hos oss foregår på det praktiske. Dette samarbeidet vil gi nødvendige innspill til akademia, sa Ørmen Johnsen til avisen Drammens Tidende i forbindelse med signeringen.

Stiller sterkere

Ørmen Johnsen har tro på at et samarbeid med Modum Bad vil styrke høgskolens helsefaglige nettverk betraktelig og at de vil stille sterkere når det gjelder etableringen av doktorgradsutdanning.
Modum Bad på sin side trenger å komme videre ved å vite hvordan pasientene opplever behandlingen.
– Det kan fagmiljøet ved HiBu hjelpe oss med, sier Sandvand til Drammens Tidende. 
Modum Bad registrerer at det har skjedd og skjer mye på det akademiske området i Drammen.
– Dette er noe vi synes det er naturlig å hekte oss på. Vi trenger dynamiske samarbeidspartnere, sier Sandvand.

Satsingsområder

Partene forplikter seg gjennom avtalen til å tilrettelegge for forskning, fagutvikling og annet samarbeid. Først og fremst mellom Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR) ved HiBus Fakultet for helsevitenskap og Forskningsinstituttet, Modum Bad.

Definerte satsningsområder for samarbeidet:
 

  • Uvikling av mastergradsprosjekter for ansatte ved Modum Bad som studerer ved Fakultet for helsevitenskap.
  • Utvikling av forskning og fagutvikling knyttet til miljøterapi som fagfelt og praksis.
  • Utvikling og utveksling av kompetanse for ansatte ved forskningsinstituttet ved Modum Bad og IFPR knyttet til forskningsmetodologi og forskningsveiledning.
  • Utvikling av forskning knyttet til ulike feedbacksystemer i terapeutisk praksis.
  • Utvikling av forskning i grensefeltet mot rus.
     

Les mer om saken på HiBus nettsider.
Lytt til innslag om saken på NRK Buskerud (spol fram til 50:10)
 

Share Button
Print Friendly and PDF