Ressursbok om psykisk helse

Kildehuset ved Modum Bad har laget en ressursbok om psykisk helse for ansatte i folkehøgskoler.

Nyhetsartikkel publisert 15/08/17

Her diskuteres utkastet til ressursboken for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag  Fra v.: Helle Myrvik og  Kari Halstensen i Kildehuset ved Modum Bad, styreleder Edgar Fredriksen og rådgiver Marie Wiland i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag.

 

Ressursboken “Livsmot og mestring i folkehøgskolen”

Ved landets folkehøgskoler merkes det at ungdomskulturen har endret seg de siste tiårene. – Jakten på «det perfekte jeg» skaper angst, sier arbeidende styreleder Edgar Fredriksen i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF).
Laget representerer 32 skoler med om lag 3000 elever rundt om i Norge. Nå skal de 620 lærerne rustes til å møte de økende utfordringene med ungdommens psykiske helse. Blant annet ved å utarbeide en ressursbok i samarbeid med Kildehuset ved Modum Bad.

“Selvmordsvakt”

– Samfunnet har blitt mer «psykt». Dermed øker problemene også hos oss, sier Fredriksen.
Mange lærere bruker mye tid og ressurser på elever med psykiske problemer. Det kan være sosial angst, spiseforstyrrelser, selvskading – og faktisk suicidal ungdom.
– Vi har erfart at noen lærere sitter «selvmordsvakt». De strekker seg langt for å hjelpe de som strever. Mange ganger litt for langt. Mye oppmerksomhet på elever som har store problemer, kan ødelegge for de andre, sier Fredriksen.

Øke kompetansen

Sammen med kollega Marie Wiland, rådgiver for skoleutvikling, står han i bresjen for prosjektet «Livsmot og mestring i folkehøgskolen». Et av målene i prosjektet er å lage en ressursbok om psykisk helse for lærere og andre ansatte ved skolen.
– Boken skal øke kunnskapen og kompetansen slik at disse voksne kan møte de unge på en god måte, sier Wiland.
På en internatskole er alle de ansatte viktige. Ikke bare lærerne, men også renholdere, kjøkkenpersonale og vaktmestere. De fleste elevene bor utenfor hjemmet for første gang i sitt liv. De trenger å bli sett, bekreftet og forstått av de voksne.

Slitne elever

Wiland mener det er viktig å identifisere elever som trenger hjelp på et tidlig tidspunkt.
– De andre elevene må slippe å «bære» elever med psykiske helseplager hele skoleåret igjennom.
– Hvor stor del av elevene er det som strever?
– Av 100 elever er det cirka 20 som strever. Vi har ofte mer ressurssterk ungdom hos oss enn gjennomsnittet, men vi ser at mange er slitne. De er slitne av å prestere og jage etter resultater. Andre har falt litt ut av systemet og velger folkehøgskole av den grunn, sier Wiland.
– Vi ønsker å være en motvekt til prestasjonssamfunnet og formidle til elevene er at de er bra nok som de er. Middels resultater kan også være en stor personlig seier. Alle skal faktisk ikke bli professorer. De fleste av oss er vanlige gjennomsnittsmennesker.

Tredelt innhold

Det var naturlig å kontakte fagmiljøet ved Modum Bad når ideen om en ressursbok skulle videreutvikles. Psykolog Kari Halstensen og pedagog Helle Myrvik ved Kildehuset har stått for idé, faginnhold, tekster og utforming, og grafisk designer Nina Teigen Olsen for layout.
– Ressursboken er tredelt, forklarer Myrvik.
– Den første delen formidler grunnleggende kunnskap om allmenn psykiske helse. Den andre delen beskriver utvalgte psykiske lidelser, mens del tre gir et innblikk i de belastningene som kan oppstå i et arbeidsfellesskap som på ulike vis møter mennesker med psykiske plager, utdyper hun.
Alle delene er skildret med eksempler. Boken er illustrert av Kjersti Synneva Moen, som er elev ved Viken folkehøgskole.
– Illustrasjonene gir et vesentlig bidrag til at boken har fått en vár og vakker estetisk utforming. I tillegg har vi flotte fotoillustrasjoner tatt av elever ved Solborg folkehøgskole.

Den nye ressursboken skal øke kunnskapen og kompetansen slik at de ansatte kan møte de unge på en god måte. Illustrasjonene er laget av elev Kjersti Synneva Moen ved Viken folkehøgskole.

Mestring og livsmot

Det er mye latter og engasjement i rommet når Badelivs utsendte kommer på besøk.
– Vi opplever også mestring og livsmot når vi ser at vi kan lage et helhetlig produkt der vi leverer både faginnhold, pedagogisk tilrettelegging, redigering og grafisk design, sier Halstensen.
Wiland opplyser at et par folkehøgskoler skal være pilotskoler og få testet ut opplegget. Trinn to av livsmestringsprosjektet er å tilby de ansatte dybdekurs.
– Vi håper at prosjektet og ressursboken som nå er laget, skal hjelpe lærerne på en god måte. Det er de unges psykiske helse det handler om, avrunder rådgiveren.

Meningsfullt

– Det var lett å takke ja til dette samarbeidsprosjektet med NKF, sier Jorunn Tangen Hole, leder av Kildehuset.
– Folkehøgskolenes visjon om å bidra til økt livsmestring blant ungdom er sammenfallende med vår egen visjon. Det oppleves meningsfullt at Modum Bads fagkompetanse kan komme ungdommen til gode på denne måten.

Artikkelen er hentet fra Badeliv nr 1/2017
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF