Rast i Olavskirken

Gjennom fastetiden inviterer sykehusprestene til seks rasteplasser i Olavskirken. Det er seks kvelder hvor sykehusprestene snakker med mennesker med ulike erfaringer om temaer som de erfarer at mange undres over.

Nyhetsartikkel publisert 20/02/24

Sykehusprestene Anders Heskestad Mikalsen og Idun Strøm Sefland inviterer til seks Rast-kvelder i Olavskirken i fastetiden.

Fastetiden kan være som et stykke vei vi vandrer mot påske. En vandring inneholder også hvile underveis.
– I gamle dager brukte man ordet «rast» som en betegnelse på lengden av et veistykke mellom hver gang man skulle hvile, sier ledende sykehusprest Idun Strøm Sefland.
– En dagsreise kunne for eksempel være fire raster. Nå forbindes ofte ordet «rast» med pause for pust og påfyll.

Seks raster

Gjennom fastetiden inviterer sykehusprestene til seks rasteplasser i Olavskirken.

“Det blir seks kvelder med samtale om alminnelige liv i et hellig rom”

– Det blir seks kvelder med samtale om alminnelige liv i et hellig rom. Vi vil snakke med mennesker med ulike erfaringer om temaer som vi erfarer at mange av oss undres over, sier sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen.
Samtalene foregår i rammen av en enkel liturgi, musikk og vandring i kirkerommet med mulighet for nattverd.

Perlene i Kristuskransen farger de ulike kveldene i Olavskirken gjennom fastetiden og setter retning for kveldens samtale

Kristuskransen

Den svenske biskopen Martin Lønnebo laget en krans av perler som hjelp til å stanse opp og gi rom for viktige dimensjoner av livet.
– Hver av perlene i kransen minner oss om ulike sider av kristen tro. Perlene i Kristuskransen farger de ulike kveldene i Olavskirken gjennom fastetiden og setter retning for kveldens samtale, forklarer Strøm Sefland.
Oppfordringen fra de to sykehusprestene er:
– Bli med på vandringen – og velkommen til rast!

Her er programmet for de seks kveldene i Olavskirken:

Torsdag 15. februar – Tine Thing Helseth

Den blå perlen – bekymringsløshetens perle – gledesperlen
Hvor kan vi lete etter glede og mening når sykdom rammer? Hvordan kan musikk være en kilde til glede og livskraft? Hvordan våge gleden?
Tine Thing Helseth er en internasjonalt anerkjent trompetist og vokalist. Hun har blant annet solgt gullalbum, vært solist med ledende orkestre verden rundt, laget sin egen festival og skapt brassensemblet tenThing. Før konserten i Festsalen blir hun med på kveldens rast i Olavskirken og samtaler med sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen om musikerlivet og om sin tid som kreftpasient.

Torsdag 22. februar – Stine Kiil Saga

Den gylne perlen – Gudsperlen
Gudsbilder – hva er det, egentlig? Hvordan kan språk prege tro – og omvendt? Hvordan kan vi utvide språket vi bruker om Gud?
Stine Kiil Saga er sokneprest i Hønefoss kirke. Hun har studert feministteologi i Sør-Afrika og er opptatt av mange ting – blant annet språk om Gud, kjønn og antirasisme. På fritida liker hun å sove i hengekøye og se på The Kardashians. Stine og sykehusprest Idun Strøm Sefland inviterer til en jordnær samtale om Gud.

Torsdag 29. februar – Sjur Isaksen

De røde perlene – kjærlighetsperlene
Hvordan kan kjærlighet som kamp for rettferdighet se ut? Hva kjennetegner en kjærlighet som våger? Hvordan henger kjærlighet, oppgjør, tilgivelse og nåde sammen?
Sjur Isaksen er stortingsprest, sokneprest i Uranienborg kirke i Oslo og tidligere lærer i sjelesorg ved MF vitenskapelig høyskole. De siste årene har han vært spesielt opptatt av temaet forsoning, blant annet etter andre verdenskrig. I samtale med sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen deler han tanker og erfaringer blant annet knyttet til dette temaet.

 

Torsdag 7. mars – Notto Thelle

De avlange perlene – stillhetsperlene
Hvordan kan stillhet åpne oss for Gud? Hva kan japanske vandrepoeter lære oss om livet og troens vandringer? Hvordan kan vi mennesker finne vår plass i den store helheten?
Notto R. Thelle er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og har særlig arbeidet med forskning, dialog og ettertanke i grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner og moderne spiritualitet. Thelle har nylig utgitt en bok om japanske vandrepoeter. I samtale med sykehusprest Idun Strøm Sefland deler han erfaringer om stillhet fra mange års dialog med Østens religioner.

Torsdag 14. mars – Torbjørn Dyrud

Den sorte perlen – nattperlen
Hvordan kan det å leve nær døden prege livet? Hva kan nær-døden-opplevelser fortelle oss om livet og døden? Hvordan kan finne håp når mørket truer?
Musiker og komponist Torbjørn Dyrud lever med en alvorlig kreftdiagnose. Podcasten hans «Mer enn hjerne» handler om bevissthetens opphav og opplevelsen av livet nær døden. Den har åpnet dører inn til en virkelighet få snakker om, og gikk rett inn på lyttertoppen. I Olavskirken samtaler han med sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen om podcasten, musikken, troen og livet som kreftpasient. Litt senere på kvelden kan du høre mer fra Torbjørn Dyrud under konserten i Festsalen.

 

Hans Olav Baden. Foto: Lill Eidsheim

Torsdag 21. mars – Missa organica og Hans Olav Baden

Kristuskransens perler
Hva er egentlig poenget med gudstjenesten? Hvordan kan de ulike leddene i en gudstjeneste ses i sammenheng med Kristuskransens perler? Hva kan en gudstjeneste fortelle oss om Gud?
Missa Organica er en nyskrevet messe av Hans Olav Baden, kulturleder ved Modum Bad. Torsdag før påske fremføres messen som en integrert del av kveldsmessen i Olavskirken. Holmlia kammerkor deltar sammen med trompetist Jonas Vemøy og Hans Olav Baden på flygel. Hans Olav Baden er også kveldens gjest og samtaler med sykehusprest Idun Strøm Sefland.

Share Button
Print Friendly and PDF