Rast – en pause for pust og påfyll

I fastetiden fram mot påske inviteres du til å ta en liten rast i Olavskirken. Sykehusprestene inviterer til seks kvelder med samtale om alminnelige liv i et hellig rom.

Nyhetsartikkel publisert 01/04/22

Sykehusprestene Anders Heskestad Mikalsen og Idun Strøm Sefland inviterer til flere rastepauser i Olavskirken i tiden frem mot påske.

– I gamle dager var ordet rast en betegnelse på lengden av et veistykke mellom hver gang man skulle hvile. Nå forbindes ofte ordet med pause for pust og påfyll, sier ledende sykehusprest Idun Strøm Sefland.
Sammen med kollega Anders Heskestad Mikalsen inviterer hun gjennom fastetiden til seks rasteplasser i Olavskirken.

Om alminnelige liv

– Det blir seks kvelder med samtale. Vi vil snakke med mennesker som jobber ved Modum Bad om temaer som vi erfarer at mange av oss undres over. Vi vil samtale om alminnelige liv i et hellig rom, forteller Sefland. Samtalene vil handle om det å være menneske, å miste, å skape, å våge, å elske og å tro.

Perlene i Kristuskransen farger de ulike kveldene i Olavskirken gjennom fastetiden og setter retning for samtalene.

 

Perlene farger samtalene

Perlene i Kristuskransen farger de ulike kveldene i Olavskirken gjennom fastetiden og setter retning for samtalene.
– Det er den svenske biskopen Martin Lønnebo som står bak Kristuskransen, sier Anders Heskestad Mikalsen.
– En krans laget av perler som hjelp til nettopp å stanse opp og gi rom for viktige dimensjoner av livet. Hver av perlene i kransen minner oss om ulike sider av kristen tro.

Nedenfor følger programmet for Rast-samlingene i Olavskirken. Samtalene vil foregå i rammen av en enkel liturgi, musikk og vandring i kirkerommet med mulighet for nattverd.

 

PROGRAM for Rast-samlingene:

3. mars kl 18.00 Stillhetsperlene – å skape

Sykehusprest Idun Strøm Sefland i samtale med Hans Olav Baden

Noen ganger finnes det ikke ord. Vi orker ikke ord. Eller det behøves noe annet enn ord. Kristuskransen har seks stillhetsperler mellom de andre perlene. De er annerledes i formen. I stillheten kan vi møte Gud, oss selv og hverandre på andre måter enn gjennom ord. Når vi blir stille, kan det skapes noe nytt i oss. Det finnes også andre språk enn ord; som kunst og musikk. Hans Olav Baden er kulturleder ved Modum Bad. Han snakker med sykehusprest Idun Strøm Sefland om hva som kan skapes i stillhetens rom.

10. mars: Hemmelighetsperlene – å våge

Sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen i samtale med Henrik Gustavsson

Kristuskransen har tre hemmelighetsperler; to hvite og en grønn. Den grønne hemmelighetsperlen minner oss om jorden vi hører til på. Noen hemmeligheter er vakre. Andre er vonde. Hemmeligheter kan innebære frihet – eller erfaring av å være fanget. Å møte egne og andres hemmeligheter kan kreve mot. Hva er du redd for? Hvordan kan frykt hindre livet i å folde seg ut? Og hva skal til for å være i livet, slik livet er? Henrik Gustavsson er psykolog ved Avdeling for angstlidelser ved Modum Bad. Han snakker med sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen om frykt, mot og å leve med og uten hemmeligheter.

17. mars: Nattperlen – å miste

Sykehusprest Idun Strøm Sefland i samtale med Unni Tobiassen Lie

Nattperlen er den svarte perlen i Kristuskransen. Det mørke i livet hører også med når vi skal snakke sant om hvordan det er å være menneske. Sorg, savn og smerte er vanskelige sider av livet. Hvordan finne mening når alt er svart? Hvordan våge troen, håpet og kjærligheten når det kjennes som at livet rakner? Unni Tobiassen Lie er kommunikasjonssjef ved Modum Bad. I 2009 døde sønnen hennes, Benjamin. Hun snakker med sykehusprest Idun Strøm Sefland om å miste det umistelige, om å sørge og om å lete etter mening.

24. mars: Kjærlighetsperlene – å elske

Sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen i samtale med Lars-Ole Gjermundbo

I Kristuskransen er det to røde kjærlighetsperler. Den ene minner oss om kjærligheten vi får. Den andre minner oss om kjærligheten vi gir. Det kan høres så enkelt ut – å få og gi kjærlighet. Hvorfor er det likevel ofte ganske vanskelig? Hva er til hinder og hva er til hjelp? Og Guds kjærlighet – hva tenker vi egentlig om det? Lars Ole Gjermundbo er familieterapeut ved Avdeling for familiebehandling ved Modum Bad. Han snakker med sykehusprest Anders Mikalsen om å elske og om kjærlighetens muligheter og utfordringer.

31. mars: Jeg-perlen – å være

Sykehusprest Idun Strøm Sefland i samtale med Ellen Kristine Kjærulf Jepsen

Jeg-perlen i Kristuskransen er en vakker hvit perle. Den minner oss på vår verdi og vår verdighet som mennesker. Det kan være så mange spørsmål knyttet til identitet. Hvem er jeg egentlig? Hvordan er det å være meg i dette livet? Hvordan kan jeg leve i nåtid når fortiden tar nesten all plass? Hvor er mitt sted i fellesskapet? Hva tenkte Gud om meg da jeg ble skapt? Ellen Kristine Kjærulf Jepsen er psykiater og overlege på Avdeling for traumelidelser ved Modum Bad. Hun snakker med sykehusprest Idun Strøm Sefland om å være menneske, om å leve med erfaringer av svik og traumer, og om hvordan vi kan romme oss selv.

7. april: Gudsperlen – å tro

Sykehusprestene Idun Strøm Sefland og Anders Heskestad Mikalsen

Gudsperlen er gullfarget og større enn de andre perlene i Kristuskransen. Hvem er Gud – og hva vil det si å tro? På terskelen til påskehøytiden snakker sykehusprestene Anders Heskestad Mikalsen og Idun Strøm Sefland om sine tanker knyttet til disse store spørsmålene. Med tilbakeblikk på temaene fra de ulike rasteplassene gjennom fastetidens torsdagskvelder i Olavskirken, gjør de et forsøk på å samle noen tråder og åpne for fortsatt undring over livet og troen.

15.02.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF