Psykologisk førstehjelp – nyttig verktøy for lærere

-Psykologisk førstehjelp er et utrolig nyttig verktøy for oss, sier rådgiver Bente Holm ved Rosthaug videregående skole.

Nyhetsartikkel publisert 22/01/16

Bente Holm_MG_9062

– Lærere har i dag en større rolle når det gjelder å bidra til en bedre psykisk helse blant elevene, sier rådgiver Bente Holm ved Rosthaug videregående skole i Modum.

Mange lærere har gått på kurset og bruker kunnskapen aktivt inn i klassemiljøet. Høsten 2015 fikk flere lærere ved den videregående skolen  et mini-innføringskurs i psykisk førstehjelp. Dette for å være bedre beredt til å hjelpe skoleungdommen.

Bekymring

– I skolehverdagen er det en del elever som opplever stress og press. Det er en trend at flere søker hjelp hos helsesøster eller andre støttetjenester. Noen er bekymret for å bli syke. Da er det viktig å kunne normalisere dette, og formidle at litt hverdagsstress ikke betyr at man er på vei til å bli psykisk syk, sier Holm.
Skolen ønsker at flere ansatte, både innenfor skolehelsetjenesten, PPT, rådgivningstjenesten og annet pedagogisk personale for øvrig, skal få del i kunnskapen og teknikken som psykologisk førstehjelp kan tilby.

Fag i skolen

– Lærere har i dag en større rolle når det gjelder å bidra til en bedre psykisk helse blant elevene. Det burde derfor vært et fag både i lærerutdannelsen og i skolen, mener Holm.
I tre pilotklasser har Rosthaug innført ekstra fokus på hvordan fremme god psykisk helse, blant annet ved å ta i bruk deler av Psykisk førstehjelp og Trygg læring.

Holder kurs

Terje Tilden disputerer

Klinisk sosionom og familieterapeut Terje Tilden.

-Barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, sier klinisk sosionom og familieterapeut, Terje Tilden ved Modum Bad.

Lær metoden
Fra sitt arbeid som klinisk sosionom og familieterapeut har Terje Tilden lang erfaring. Han holder også kurs i psykologisk førstehjelp.
-Psykologisk førstehjelp er en metode som voksne kan bruke for å hjelpe barn og unge til å kjenne igjen, sortere og sette ord på tanker og følelser. Den bygger på kunnskap om at barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, forteller Tilden

Verktøy
Metoden er et psyko-pedagogisk verktøy som formidler grunnprinsippene i den kognitive terapimodellen til bruk overfor familier, barn og ungdom.
– Verktøyet kan brukes som selvhjelp, veiledet selvhjelp eller som del av behandling, opplyser Tilden.
Det fokuseres på hvordan fremme bevissthet på følelser, tanker og atferd, samt læring av teknikker som bidrar til at vanskelige situasjoner blir mulige å håndtere. Brukerne blir trent i å skille mellom situasjon, følelser, tanker og atferd. Prinsippene er enkle å lære og å anvende.

Helsefremmende
Målet er å formidle psykologisk kunnskap på en lettfattelig måte slik at dette raskt kan anvendes som helsefremmende og forebyggende tiltak.
– Dette er kunnskap som alle kan ha nytte av i privatliv så vel som overfor kolleger. For den profesjonelle hjelperen kan dette inngå som del av verktøykassa, spesielt overfor foreldre, barn og ungdom, sier Tilden.

Vil du lære deg psykologisk førstehjelp? Meld deg på kurs i Kildehuset 10. mars.

infoleder@modum-bad.no

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF