Pilotstudie på fysisk aktivitet og psykisk helse

Gir fysiske treningsaktiviteter en umiddelbar effekt på psykisk helse?

Nyhetsartikkel publisert 08/12/11

Solfrid Bratland-Sanda
Fysisk aktivitet er et sentralt element i behandlingen ved Modum Bad, men vi ønsker å finne ut om aktivitetsatferden endrer seg under og etter behandlingsoppholdet, sier Solfrid Bratland-Sanda.

Gir fysiske treningsaktiviteter en umiddelbar effekt på psykisk helse? Øker eller reduserer pasienter sitt aktivitetsnivå under og etter opphold på Modum Bad? Dette er spørsmål som en ny pilotstudie vil kunne gi svar på. Pilotstudien vil igangsettes i januar 2012 med blant annet forsker Solfrid Bratland-Sanda i spissen. Sammen med seg i prosjektgruppen har hun kvalitetskoordinator Gunnar Paulson, professor Egil W. Martinsen og masterstudent Solveig Tilden Orvik. 

Pasientene oppmuntres til aktivitet på Modum Bad
På Modum Bad oppmuntres pasientene til å være i aktivitet.

Trening står sentralt

-Ved Modum Bad er fysisk aktivitet et sentralt element i behandling, men vi vet lite om hvordan aktivitetsatferden endrer seg under og etter behandlingsoppholdet. I tillegg vet vi lite om de umiddelbare effektene av fysisk aktivitet på affektreguleringen hos pasienter med psykiske lidelser, sier Bratland-Sanda.
 

Målet med studien er  å  se på:

  • Endringer i fysisk aktivitetsmengde, type, holdninger, motiver og opplevde barrierer
  • Se på umiddelbare endringer i negative og positive affekter rett etter fire ulike treningsøkter under behandlingsperioden.

Multisenterstudie

Prosjektet er en multisenterstudie som undersøker pasienter ved Modum Bad, Frisklivssentralen og Vikersund Bad. Pilotstudien vil begynne i januar 2012 og vil inkludere pasienter ved Avdeling for angst og depresjon, ved Modum Bad.
– Vi har ennå ikke fått noen midler til prosjektet, men vi søker med friskt mot, sier Bratland-Sanda, som opplyser at pilotstudien antas å være ferdig i løpet av mai 2012. Selve hovedstudien håper hun kan starte i august/september 2012.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF