Rask psykisk helsehjelp videreføres

Rask psykisk helsehjelp videreføres i 2017. Det ble klart da kommunestyret behandlet saken 20. juni.

Nyhetsartikkel publisert 01/07/16

Rask psykisk helsehjelp har flyttet inn i nye lokaler ved innkjøringen til Modum Bad. Her er leder Egil Halleland avbildet foran bygget. Huset på haugen.

Prosjektet Rask psykisk helsehjelp videreføres fra 2017.  Her er leder Egil Halleland foran huset på Modum Bad hvor tilbudet holder til.

– Det er en stor glede for oss at vi fortsatt kan tilby effektive lavterskeltilbud til folk som sliter, sier prosjektleder Egil Halleland.

Det har vært spenning knyttet til om Rask psykisk helsehjelp ble videreført eller ikke etter at prosjektperioden går ut i 2016. Gleden var derfor stor da de lokale kommunepolitikerne vedtok å videreføre tilbudet fra 2017.

Behov

Prosjektet er et tilbud i de to kommunene Modum og Sigdal, i samarbeid med Modum Bad.  Via Rask psykisk helsehjelp kan innbyggere som sliter med en begynnende, moderat depresjon eller angst, få hjelp. Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege. Til nå har Rask psykisk helsehjelp mottatt over 850 henvendelser.
– De fleste får hjelp hos oss, noen får veiledning og andre får hjelp til å finne andre tilbud, sier prosjektleder Halleland.
Rådmann Aud Norunn Strand i Modum kommune mener videreføringen av prosjektet er riktig bruk av kommunens ressurser.
– Mange av våre innbyggere har fått hjelp gjennom prosjektet, og forskningsresultater bekrefter også at tilbudet har god effekt. Denne type lavterskelhjelp er viktig for våre innbyggerne og riktig bruk av kommunens ressurser. Derfor er dette et tilbud vi ønsker å videreføre, sier Strand.

Pilotprosjekt

Modum kommune var én av 12 kommuner i landet som fikk tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering av pilotprosjektet “Rask psykisk helsehjelp”. Nå er det 23 kommuner som mottar tilskudd til ordningen. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet er et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen. Tilbudet er en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Ved nyttår 2016 ble aldersgrensen for å søke hjelp senket fra 18 til 16 år.

Forutsigbarhet

Prosjektleder Egil Halleland er imponert over hvor godt folk jobber når de kommer for å få hjelp med sine psykiske problemer.
– De tar tak i livene sine og nyttiggjør seg de verktøyene vi gir dem. Det er i stor grad hjelp til selvhjelp, sier Halleland.
Folkehelseinstituttets forskning på hjelpen i Modum og Sigdal viser meget god effekt når det gjelder depresjon og angst.  I tillegg viser forskningen en betydelig bedring i livskvalitet.

Halleland gleder seg nå over at tilbudet kan videreføres.

-Det skaper forutsigbarhet og stabilitet i Rask psykisk helsehjelp. I tillegg er det flott at det gode samarbeidet mellom Modum Bad og kommunene kan fortsette. Men først og fremst er det en glede at vi fortsatt kan tilby hjelp til de som trenger det.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp her.

01.07.16
infoleder@modum-bad.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF