Pasientenes eget kulturhus

Villa Cultura - et etterlengtet tilskudd i kultursatsingen på Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 10/07/11

Kulturleder Helge Harila gleder seg til at pasientene kan ta i bruk Villa Cultura til egne kulturaktiviteter.

Det skal bli pasientenes eget kulturhus hvor de kan boltre seg med kreative, kulturelle aktiviteter.

– Det hadde vært fint å ha et sted hvor jeg kunne øve på piano, sier Heidi, pasient ved Avdeling for traumelidelser.

Hun liker å spille, men det er ikke alltid det passer at hun kan benytte pianoet i dagligstua på avdelingen. Et kulturhus hvor det er plass til å øve på et instrument, synes hun høres veldig flott ut.

Det samme synes Åge fra Senter for familie og samliv, som liker å klimpre på gitaren. Han kunne også ønske seg et hobbyrom hvor det var mulig å drive med leire og gips.

Vedtak om kulturhus

Mange av brukerne på Modum Bad er kreative og ønsker å bruke fritiden de har under oppholdet til å dyrke sine hobbyer, som eksempelvis musikk, tegning og maling. Til nå har de ikke hatt egnede steder for å drive med sine interesser, foruten tresløyd og lignende aktiviteter på verkstedet. I løpet av de fire årene Helge Harila har vært kulturleder, er det mange pasienter som har etterspurt muligheter for å kunne øve på instrumenter uforstyrret. 

– Pasientene har ønsket rom hvor de ikke forstyrrer og er til bry for andre, forklarer Harila. Kulturlederen har jobbet med å se på en løsning. Da pasientene i fjor møtte styret ble det for alvor fart i planene. Prosessen endte i et vedtak om å få til et kulturhus.

Øvingsrom og intimscene

I dag er en bolig på området blinket ut til formålet og Villa Cultura skal bli en realitet.

– Planene er ikke helt klare ennå, men det vil med stor sikkerhet bli lagt til rette for øvingsrom, sier Harila.
I øvingsrommet skal pasientene kunne synge eller øve på ulike instrumenter som eksempelvis piano, fløyte eller fiolin. Det er også etterlyst muligheter for ungdommer i familieavdelingen til å spille i band og lage musikk i et hjemmestudio.

Kulturlederen vil etter hvert se om det er mulighet for å legge til rette for et lytterom (audi/media-rom) i Villa Cultura.
I hovedetasjen tenker han å legge til rette for en scene hvor man kan arrangere, intimkonserter, jamsession, kulturcafeer, bokcafeer og så videre.

-Vi kan også tenke oss et rom for utfoldelse når det gjelder tegning og maling. 

Investeringer

Kulturlederen håper arbeidet med å utrede utnyttelsen av huset kan starte til høsten. Han er likevel realist og er klar på at prosessen med å få alt på plass vil ta tid.

– Én ting er å ha rom, men rommene skal bygges og fylles med utstyr. Det er snakk om investeringer, og det er mye som må gjøres før Villa Cultura kan ferdigstilles. Det gode er likevel at huset nå er til disposisjon for brukerne, noe som virkelig gleder Harilas kulturhjerte.

– Det viser at Modum Bad lytter til brukernes ønsker. Villa Cultura vil helt klart fylle et behov.  Samtidig tror og håper jeg at huset kan skape ytterligere interesse for kulturaktiviteter.

 

Fakta Villa Cultura:

• Pasientenes eget kulturhus
• Fremmet som et forslag til Modum Bads ledelse fra pasienter via kulturgruppa og pasientrådet.

Dette er planene for Villa Cultura:
• Stemmeøving
• Øve på instrument
• Hjemmestudio for å spille inn musikk
• Kulturkvelder, konserter, kulturcafé etc. arrangert av brukerne selv

Kulturgruppa
• Består av brukerrepresentanter fra hver avdeling
• Ledes av kulturleder Helge Harila
• Møtes hver 14. dag
• Referat distribueres til alle avdelinger   for opplesning
 

Fra Badeliv nr.2 – 2011
Tekst/foto:Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF