Nytt spesialiseringsprogram i psykoterapi

Modum Bad er godkjent for et nytt spesialiseringsprogram i psykoterapi. Professorene Bruce Wampold og Asle Hoffart vil være blant foreleserne.

Nyhetsartikkel publisert 02/08/16

Forskningsleder Bruce Wampold med sin nye bok: The Great Psychotherapy Debate

Modum Bads forskningsleder, Bruce Wampold, er blant foreleserne i det nye fordypningsprogrammet.

 

Adm_JorunnHole

Jorunn Tangen Hole

Norsk psykologforening godkjente nylig Modum Bad som tilbyder av et spesialiseringsprogram for psykologer. Programmet er godkjent som fordypningsprogram i spesialiteten psykoterapi.
– Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan tilby dette viktige fordypningsprogrammet fra januar 2017, sier leder Jorunn Tangen Hole i Kildehuset.

Forskningskompetanse

Modum Bad har i lengre tid arbeidet med å bygge opp spesialiserte behandlingsprogram for psykiske lidelser.  I denne prosessen har det vært jobbet systematisk med å bygge opp forskningskompetanse for å kunne evaluere effekten av behandling og virksomme faktorer i behandlingen.
– I dag har vi kompetanse på den spesifikke behandlingen samt kunnskap om grunnlaget for å drive god behandling. I tillegg har vi gjennom Kildehuset opparbeidet infrastruktur for å kunne formidle denne kunnskapen gjennom kurs, sier Hole (bildet).

Metamodell

Psykologstudent og Phd-stipendiat Pål Ulvenes.

Pål Ulvenes.

Professor Bruce Wampold vil være blant foreleserne. Han er forskningsleder ved Modum Bad og har skrevet flere bøker om psykoterapi. Blant de andre foreleserne er Asle Hoffart, Pål Ulvenes og KariAnne Vrabel.

-Spørsmålet vi stilte oss da vi startet arbeidet med et spesialiseringsprogram i psykoterapi er: Hva er grunnlaget for god psykoterapi?, forklarer Pål Ulvenes.
Basert på den beste tilgjengelige forskningen ser man at det er noen viktige faktorer som går igjen for effektive terapeuter og effektiv terapi. Disse fellesfaktorene utgjør tilsammen en teoretisk meta-modell for terapeutiske endringsmekanismer.

– Kurset vil først fokusere på hvordan fellesfaktorene kan utnyttes effektivt uavhengig av terapeutens teoretiske orientering. Deretter vil kurset presentere viktige spesifikke modeller for terapi, så som kognitiv, metakognitiv, kort-tids dynamisk og medfølelsesfokusert terapi. Dette er modeller med et tydelig rammeverk for å forstå hva som danner, opprettholder og endrer psykopatologi. De er valgt for sine vitenskapelige grunnlag, sier Ulvenes.

 

Tilbakemelding og trening

Målgruppen for programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet i Norsk psykologforenings spesialistløp, og som ønsker å arbeide med psykoterapeutiske behandlingsoppgaver innenfor:

 

·         Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og andre

·         Familievernkontorene

·         Tverrfaglig spesialisert behandling (rus/avhengighet) og kommunal rusomsorg

·         Privatpraksis med og uten driftsavtale

·         Psykologfaglig rådgivning

Programmet er også aktuelt for deg som vil ha en spesialitet nummer to. Programopplegget vil gå over to år med fem samlinger i året. Hver samling består av to dager med kurs og egenerfaring. I tillegg tilbys en tredje dag med veiledning.

 

Les mer og meld deg på her.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF