Nye forskningsmidler

Forskningsinstituttet ved Modum Bad har fått støtte til tre nye forskningsprosjekter.

Nyhetsartikkel publisert 18/12/08

– Blant annet kan vi nå komme videre i forskningen rundt psykoterapi, sier McCullough.

En årlig bevilgning på 1,7 millioner kroner i fire år fra Norges Forskningsråd sørger for at et internasjonalt samarbeidsprosjekt om prosessforskning på psykoterapi kan settes i gang. Prosjektet vil ledes av McCullough.

Forskningsinstituttet har også fått positiv uttelling på et doktorgradsprosjekt knyttet opp til Poliklinikken, Modum Bad, samt et post dok-prosjekt innen angstbehandling. Til disse prosjektene er det bevilget midler fra ”Helse og rehabilitering” og Norges Forskningsråd.

-Samlet representerer uttellingene et uttrykk for at offensiv forskningssatsing har vært riktig, sier direktør Ole Johan Sandvand.

Share Button
Print Friendly and PDF