Ny manual om hestesentrert psykoterapi

Ny manual gir innføring i å bruke hest i behandling av traumelidelser.

Nyhetsartikkel publisert 12/01/15

Hesteassistert psykoterapi
Mona I. Thelle (til høyre) har skrevet en behandlingsmanual om Hestesentrert Psykoterapi (HSP). Her sammen med hestekyndig og medforfatter Therese Myrås (i rødt). På hesteryggen: helsesportpedagog Gro Severinsen.

-Hestene med sitt vesen og sin evne til å tone seg inn på pasientene, har aldri sluttet å imponere og bevege oss terapeuter, sier psykologspesialist Mona I. Thelle

I flere år har hun og flere terapeuter ved Modum Bad benyttet hester i behandlingen av traumatiserte pasienter. Nå har Thelle stått i spissen for å skrive en behandlingsmanual for Hestesentrert Psykoterapi (HSP).

Behandlingsprogram

 Utgangspunktet for manualen har vært behandlingsmodellen ved Avdeling for traumebehandling på Modum Bad.
– Helt fra tidlig på 1960-tallet har sykehuspersonal, så vel som sykehuset selv, eid hester. Hestene har vært en del av Modum Bads image, til glede både for ansatte og pasienter, men ble ikke tatt i bruk som en del av et målrettet behandlingsprogram før 2001, sier Mona I. Thelle.
Siden da er denne behandlingsformen stadig blitt bearbeidet og utviklet i tråd med avdelingens progresjon og fagkunnskap på traumefeltet.

HSP-manual
Behandlingsmanualen er kan kjøpes i Modum Bads nettbutikk.

Samarbeidspartnere

– Hestene er blitt utvalgt og trent med tanke på å være terapeutenes samarbeidspartnere for så vel traumepasienter som for mennesker med andre problemer og lidelser.
Spesielt for pasienter som har opplevd gjentatte relasjonelle, fysiske, psykiske og/eller seksuelle traumer i tidlige barneår, har klinisk erfaring med ikke-verbale terapiformer vært nyttige tilnærminger.
– Pasientenes tilbakemeldinger har inspirert oss til stadig å finne fram til nye og mer egnede øvelser. Med hestenes vesen, deres evne til å tone seg inn på pasientenes angstfylte og utrygge famling og tapre kamp for en tryggere eksistens, har de aldri sluttet å imponere og bevege oss terapeuter. Bedre samarbeidspartnere enn hestene finnes knapt, mener Thelle.

Senvirkninger

Manualen er en veiledning i og modell for alle som involverer hester i behandling av mennesker som sliter med alvorlige senvirkninger etter omsorgssvikt. Senvirkningene kan ha manifistert seg som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, relasjonsproblemer, adferdsproblemer, fysiske smerter, bevissthetsforstyrrelser og behov for å finne mening i tilværelsen.
-Den kan også brukes som veiledning for terapeuter som jobber med andre pasientgrupper. Med kroppen som utgangspunkt prøver det terapeutiske teamet å få pasientene og hestene til å være et dynamisk team som jobber mot et felles mål: fra skam og nederlag, til egenomsorg, selvfølelse, selvtillit, stolthet og verdighet, avrunder Thelle. Medforfattere er Mariane E. Klouman og Therese Myrås.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF