– God og oppdatert viten og erfaring mellom to permer har vært et savn

Modum Bad har oversatt og gitt ut en behandlingsmanual om traumerelatert dissosiasjon.

Nyhetsartikkel publisert 25/09/14

Tron Svagård og Suzette Boon
– Jeg er glad og takknemlig for det arbeidet Modum Bad har lagt ned for å få manualen oversatt til norsk, sier en av forfatterne, Suzette Boon (til høyre). Her sammen med klinikkdirektør Tron Svagård ved Modum Bad.

”Traumerelatert dissosiasjon – ferdighetstrening for pasienter og terapeuter” er den første boken som tilbyr strukturert ferdighetsstrening for personer med traumerelaterte dissosiative lidelser, forteller psykologspesialist Ingunn Holbæk ved Modum Bad. Behandlingsmanualen ble utgitt i september, i forbindelse med at en av forfatterne, Suzette Boon, holdt et seminar på Modum Bad.

Praktisk  manual

Forfatterne Suzette Boon, Kathy Steele og Onno van der Hart anvender en praktisk integrering av oppdaterte viktige teorier og terapier omkring traumer og dissosiasjon.  De tilbyr en nyttig kombinasjon av korte, informative kapitler, hjemmearbeidsskjema og øvelser som fremmer grunnleggende mestringsprinsipper for dagligliv og følelsesliv for mennesker som er rammet av dissosiative lidelser. Boken kan brukes både i grupper og i individuell terapi.

Tron Svagård og Suzette Boon
– God og oppdatert viten og erfaring mellom to permer når det gjelder traumerelatert dissosiasjon har vært et savn, sier klinikkdirektør Tron Svagård til Suzette Boon.

Boken innledes med et overblikk over dissosiasjon og tilhørende symptomer. Videre lister forfatterne opp spesifikke ferdigheter for å håndtere dem. De tilbyr hverdagsøvelser som hjelp til å få bedre og sunnere rutiner for livet.
En guide for veiledere i siste del av boken inneholder en struktur for oppstarts- og avslutningsmøter i en gruppe. Hjemmearbeidsskjema etter hvert kapittel bryter opp mestringsstrategiene i små, oppnåelige mål.

Med denne boken tilgjengelig har leserne en oversiktlig og grundig guide til å forstå dissosiasjon og traumatiske minner og utvikle varige ferdigheter for å håndtere effektene. Den vil også tjene som en nyttig håndbok for terapeuter som jobber med klienter som er rammet av disse problemene.

Viten og erfaring

Klinikkdirektør Tron Svagård er svært fornøyd med at Modum Bad har fått oversatt og utgitt manualen.
– Den kliniske og forskningsmessige kunnskapen på traumefeltet har økt med akselererende tempo de siste årene. God og oppdatert viten og erfaring mellom to permer har vært et savn. Litteratur tilgjengelig for pasienter har vært nærmest fraværende. Når denne boka om ferdighetstrening for pasienter med traumerelatert dissosiasjon er oversatt til norsk, får både terapeuter og pasienter tilgang til et verktøy med konkret nytteverdi både i terapirommet og i pasientenes hverdag, sier Svagård.

Manualen kan bestilles i vår nettbutikk.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF