Gir hjelp til å forstå endringene, og hvilke øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse

Modum Bad ga 30. oktober ut behandlingsmanualen Tilbake til NÅTID.

Nyhetsartikkel publisert 31/10/14

Traumemanualen
– Målet med boken er å fremme mestring og stimulere til utvikling av nye ferdigheter som bidrar til at traumereaksjonene ikke lengre overskygger hverdagslivet, sier Marianne Elisabeth Klouman, leder ved Traumepoliklinikken – Modum Bad i Oslo.

Traumatiske hendelser påvirker menneskers liv gjennom endringer i reaksjoner, følelser, tanker og handlinger.  Behandlingsmanualen ”Tilbake til nåtid” gir hjelp til å forstå endringene, og hvilke øvelser og teknikker som gjør det lettere å håndtere disse.

Omfattende innvirkning

Traumereaksjoner kan ha omfattende innvirkning på opplevelsen av en selv, forholdet til andre mennesker og meningen med livet. Boken Tilbake til nåtid formidler kunnskap som har til hensikt å skape gjenkjennelse for disse sammenhengene, og samtidig utvikle anerkjennelse og respekt for egne overlevelsesreaksjoner.
– Målet med boken er å fremme mestring og stimulere til utvikling av nye ferdigheter som bidrar til at traumereaksjonene ikke lengre overskygger hverdagslivet, sier Marianne Elisabeth Klouman, leder ved Traumepoliklinikken – Modum Bad i Oslo.

Ansatte ved Traumepoliklinikken i Oslo
De ansatte ved Traumepoliklinkken – Modum Bad i Oslo gleder seg over å ha fått utgitt en manual som kan bli til hjelp for mange mennesker.

I og utenfor behandling

Boken er bygget opp som en manual der hvert kapittel tar for seg et viktig tema med tilhørende øvelser og hjemmearbeid. Den kan brukes av mennesker med traumereaksjoner i og utenfor behandlingssammenheng.
– Det er likevel erfaringsmessig av betydning å ha en person å snakke med når en gjennomgår boken, understreker Klouman.
Boken kan også brukes av fagpersoner som gir behandling for traumereaksjoner, både individuelt og i gruppe.

Mangeårige erfaringer

Traumepoliklinikken har utviklet manualen på bakgrunn av erfaringer med behandlingsmodellen over flere år. Flere Distriktspsykiatriske Sentra gir også tilsvarende behandling etter opplæring der.
– Vi tilbyr nå kurs i hvordan et slikt behandlingstilbud kan tilrettelegges og gjennomføres, og veiledning til behandlere som jobber med å hjelpe mennesker med komplekse traumelidelser, sier Klouman.

Du finner boken Tilbake til nåtid i Modum Bads nettbutikk.
Der vil du også finne boken Traumerelatert dissosiasjon.

Share Button
Print Friendly and PDF