Når terapien går i stå

Suzette Boon deler av sine kunnskaper i traumeseminar den 30. august.

Nyhetsartikkel publisert 08/08/12

Suzette Boon
Nederlandske Suzette Boon (PhD) har besøkt Modum Bad flere ganger tidligere.

Utfordringene kan ofte stå i kø når man behandler pasienter med komplekse traumelidelser. Noen ganger kan man oppleve at terapien går i stå. Torsdag 30. august kommer Suzette Boon (PhD) til Modum Bad for å gi klinikere og annet helsepersonell utvidede kunnskaper og ferdigheter i sitt arbeid med denne pasientgruppen.

Hvem er Suzette Boon?

Nederlandske Suzette Boon  har gjennom mange år vært sentral i arbeidet med å kartlegge, forstå og behandle dissosiasjon og kronisk traumatisering. I tillegg til sitt arbeid som psykoterapeut ved et traumesenter i Zeist, driver hun en omfattende internasjonal undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Hun har publisert en rekke bøker og fagartikler, og har vært president for European Society for Trauma and Dissociation.

Pris og påmeldingsfrist

Pris: 2 300,-
Påmeldingsfrist: 15. august
Les mer om seminaret her.

Program

09.30  Registrering. Kaffe/te og kringle
10.00  Åpning av seminaret
10.10  Undervisning ved Suzette Boon
         Kaffe/te
13.00  Lunsj
14.00  Undervisningen fortsetter
         Kaffe/te og frukt
16.45  Oppsummering
17.00  Slutt

Godkjent

Seminaret er godkjent av Den norske legeforening med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin, og 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering i psykiatri og spesialistenes etterutdanning, av Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet, av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 7 timer, og av Norsk Ergoterapeutforbund med 7,5 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse og Psykisk helse.

Share Button
Print Friendly and PDF