Minnepris til Modum Bad-ansatte

Fem Modum Bad-ansatte er tildelt Bjørn Christiansens minnepris. Prisen er en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag til psykologien

Nyhetsartikkel publisert 31/08/18

 

Prisen ble delt ut under en mottakelse i Gamle Logen i Oslo torsdag 30. august.

De fem som har vunnet prisen er: Cecilie Collin-Tiller (fra venstre på bildet over), KariAnne Vrabel, Kjersti Stenshorne, Tomas Formo Langkaas og Sverre Urnes Johnson. Prisvinnerne er eller har vært tilknyttet Avdeling for angstlidelser og Avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad.

Betydningsfullt bidrag

Prisen er en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag til psykologien. I statuttene for prisen fremheves at den gis til arbeider som antas å bidra til å utvikle faget og til å gjøre psykologprofesjonen synlig på en god måte. Det stilles krav til komposisjon, språklig utforming og faglig stringens. Artikkelen de fem Modum Bad-ansatte samarbeidet om «Klinisk signifikans i praksis» ble publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening Vol 54, nummer 12, 2017.

Arkitekten

Bjørn Christiansens minnepris deles ut hvert år i regi av Tidsskrift for Norsk psykologforening. Bjørn Chrisiansen ( 1927-1987) var en norsk psykolog og professor ved Universitetet i Bergen. Han var blant annet arkitekten bak profesjonsstudiet i psykologi i Norge, samt etableringen av Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han var også en betydningsfull psykologisk forsker med en rik vitenskapelig produksjon.

Prisen ble delt ut under en høytidelighet i Gamle Logen torsdag 30. august. Fra v.: KariAnne Vrabel, Kjersti Stenshorne, Cecilie Collin-Tiller, Sverre Urnes Johnson og Tomas Formo Langkaas. (Foto: Privat)

Delt pris

Minneprisen er i år delt mellom to bidrag. Det andre bidraget er en artikkel skrevet av Marit Råbu og Hanne Haavind: «Hvor langt kom vi?» – Felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi
publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening, nummer 3, 2017. Redaktør Bjørnar Olsen i Tidsskriftet begrunner avgjørelsen slik:
«Vi så at de to bidragene utfylte hverandre i utforskningen av spørsmål som hvordan kan vi som psykologer vite at vårt arbeid har effekt? Hvordan fange opp endringer hos den personen vi har foran oss underveis i prosessen? De to bidragene står i ulike forskningstradisjoner, men dere tilfører begge kunnskap til feltet – og ikke minst kompliserer dere begge et felt hvor klare behandlingsmål og pakkeforløp er en viktig del av tidsånden. Så ingen dissens i juryen, men snarere ydmykhet for at mange tilnærminger trengs for å forstå psykologers (og klienters) virke.”

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, gratulerer prisvinnerne så mye. Det samme gjør adm.direktør Lars Erik Flatø og kolleger ved Modum Bad.

31.08.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF