Medisinfri behandling

Pasienter som skal legges inn ved Avdeling for angstlidelser på Modum Bad blir bedt om å trappe helt ned på medisiner.

Nyhetsartikkel publisert 10/01/18

– Medikamenter har vært en del av tryggingsstrategien til angstpasientene. I vår behandling tar vi angsten fram og legger den “på bordet” uten å holde den kunstig nede, sier legene Anja Brekke Kristiansen (til v.) og Heidi Berg Houmb.

 

– Her trenger vi å ta angsten fram, ikke holde den nede med medisiner, sier legene Anja Brekke Kristiansen og Heidi Berg Houmb.
Både Kristiansen og Houmb har jobbet som fastleger. De vet hvordan det er å møte pasienter som sliter psykisk. Som fastleger har man ofte ikke noe annet å gripe til enn medikamenter.

Demper angsten

– Folk skal fungere i livet sitt, som foreldre og i jobb. Da er det lett å gi pasientene noe som demper angsten for at de eksempelvis skal kunne komme seg på butikken, sier Kristiansen.
Hun vet at hun som fastlege ikke kunne hjelpe pasienten på samme måte som hun kan på Modum Bad.
– På fastlegekontoret var det ofte et stort trykk av stress og lange køer på venterommet som skapte en presset situasjon. Her har vi satt av mer tid. Og vi har personale, kunnskap og erfaring nok til å ta oss av pasientene.

Nedtrapping

Nedtrappingen på medisiner skjer seks – åtte uker før innleggelse, alltid i nært samarbeid med pasientens fastlege. Dersom man har brukt store doser, er det for noen nødvendig med opphold ved en avrusningsklinikk.
    – Hvilke medisiner er det pasientene har brukt før de kommer til dere?
 – Det er angstdempende midler, sovemedisiner, antidepressiva etc. Men det er også vanlige smertestillende som Paracet, Ibux, Voltaren og Naproxen – midler som mange av oss kjenner til. Disse demper fysiske spenninger som gjerne setter seg i kroppen når man har angst.  Pasienter med smerteproblematikk knyttet til fysiske skader etter ulykker, vold eller tortur, får fortsette med smertestillende i lavest mulige doser.

“Ut fra klinisk erfaring kan vi si at
60-70 prosent av pasientene våre blir bedre”

Skriftlig avtale

– Hvordan reagerer pasienter som får beskjed om å trappe helt ned på medisiner?
 – Noen gir uttrykk for at dette blir både fælt og skummelt. Andre blir lettet. De færreste takker nei, opplyser Kristiansen.
– Hva med alkohol og andre rusmidler?
– Det skal ikke inntas – ikke et eneste glass. Dette skriver alle under på i en avtale med oss. Det gjelder også de som ikke har problemer med alkohol eller andre rusmidler.

Kurere lidelsen

– Hvorfor er det så viktig å trappe helt ned på medisiner før behandlingsstart?
 – Fordi vi må kurere lidelsen, og ikke bare dempe symptomene. Ved Angstavdelingen har vi mulighet til å jobbe med angsten uten å regulere den med medikamenter.
De to legene forklarer:
– Medikamentene har vært en del av tryggingsstrategien til pasientene. I vår behandling tar vi angsten fram og legger den «på bordet» uten å holde den kunstig nede. Vi pleier å si til pasientene at angsten vil springe etter dem dersom de ikke tar et oppgjør med den! Pasienten må få kontakt med følelsene sine. De må møte angsten og lære seg å takle den.

Mer robust virkning

– Virker det?
– Ja. Ut fra klinisk erfaring kan vi si at 60-70 prosent av pasientene våre blir bedre. Som regel har de fortsatt diagnosen når de reiser hjem. Ofte er det da den virkelige jobben starter. Da må de ta i bruk verktøyene som de har fått med seg – og ligge unna «hjemmemedisinen» som finnes i alkohol og andre rusmidler.
– Hva viser forskning?
– Forskning viser at kognitiv terapi alene – uten medikamenter, gir en større effekt over tid, opplyser Houmb.
– Forskjellen er ikke så stor rett etter terapi, men etter et år har de som har brukt medikamenter under behandlingen et mye større tilbakefall. Pasienter som har vært gjennom en medisinfri behandling blir mer robuste. De ser at det er deres egen fortjeneste at de har oppnådd bedring, og ikke tablettenes!

Artikkelen er hentet fra Modum Bads magasin Badeliv nr 2/2017 (last ned PDF her). 
Du kan abonnere gratis på Badeliv ved å registrere deg fra vår nettside.

10.01.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF