– Et svært nyttig besøk

Fagavdelingen i Den norske legeforening besøkte Modum Bad tirsdag 27. august.

Nyhetsartikkel publisert 28/08/13

Legeforeningen
Delegasjonen fra Den norske legeforening samlet foran Ressurssenteret Villa Sana. Foran fra venstre: Generalsekretær Geir Riise i legeforeningen, klinikkdirektør Tron Svagård ved Modum Bad og fagdirektør Bjarne Riis Strøm, også fra legeforeningen.

– Dette har vært et svært nyttig besøk, sa generalsekretær Geir Riise og fagdirektør Bjarne Riis Strøm i Den norske legeforening etter besøket på Modum Bad tirsdag 27. august. Sammen med rundt 25 ansatte i fagavdelingen fikk de en god orientering om institusjonens historie samt dagens virksomhet av administrerende direktør Ole Johan Sandvand og klinikkdirektør Tron Svagård.

– Interessant

De besøkende viste også stor interesse for kvalitetsarbeidet som gjøres ved Modum Bad. Kvalitetsleder Gunnar Paulsons innlegg skapte engasjement og påfølgende diskusjon rundt kvalitetsarbeidet.

Det ble også orientert om Modum Bad som utdanningssted. Blant annet ble den nylige godkjenningen av alle avdelinger som fordypningsområder for legers spesialisering i psykiatri trukket fram.

Besøkte Villa Sana

Fagavdelingen i Den norske legeforening består av leger og statvitere. De jobber spesielt med fagutvikling, spesialistutdanning, forskning og kvalitet. 
– Vi fikk mye nyttig informasjon under besøket, sa fagdirektør Bjarne Riis Strøm.
De besøkende satte også stor pris på omvisningen på Modum Bads område. Dagen ble avsluttet i Ressurssenteret Villa Sana, hvor lege Kari Bekken orienterte om tilbudet som gis der. Modum Bad har siden 1998 har hatt et rådgivningstilbud til leger i Villa Sana. Tibudet er finansiert av legeforeningen. Målet er blant annet å forebygge utbrenthet. Tilbudet er gjennom årene blitt satt stor pris på og får mange gode tilbakemeldinger fra brukerne.

Les mer om Ressurssenteret Villa Sanas tilbud til leger her.
 

Share Button
Print Friendly and PDF