Lær deg psykologisk førstehjelp

-Barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, sier klinisk sosionom og familieterapeut, Terje Tilden.

Nyhetsartikkel publisert 22/09/15

kurs_psykologisk-førstehj.

Psykologisk førstehjelp kan hjelpe barn og unge til å kjenne igjen, sortere og sette ord på tanker og følelser. Finn bøkene i vår nettbutikk.

Det er ikke alltid lett for barn og unge å manøvrere i vanskelige situasjoner. Hvordan kan man hjelpe dem til å oppleve mestring, glede og trygghet? Og hvilke råd skal man gi når de strever med vanskelige tanker og sterke følelser?

Lær metoden

Klinisk sosionom og forsker Terje Tilden. Doktorgrad i familieterapi 2010.

Klinisk sosionom og forsker Terje Tilden.

-Barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, sier Terje Tilden. Han har lang erfaring fra sitt arbeid som klinisk sosionom og familieterapeut, og holder også kurs i psykologisk førstehjelp.

-Psykologisk førstehjelp er en metode som voksne kan bruke for å hjelpe barn og unge til å kjenne igjen, sortere og sette ord på tanker og følelser. Den bygger på kunnskap om at barn som lærer god følelseshåndtering blir flinkere til å takle vanskelige situasjoner, forteller Tilden.

 

Verktøy
Metoden er et psyko-pedagogisk verktøy som formidler grunnprinsippene i den kognitive terapimodellen til bruk overfor familier, barn og ungdom.

– Verktøyet kan brukes som selvhjelp, veiledet selvhjelp eller som del av behandling, opplyser Tilden.
Det fokuseres på hvordan fremme bevissthet på følelser, tanker og atferd, samt læring av teknikker som bidrar til at vanskelige situasjoner blir mulige å håndtere.

 

Helsefremmende

Målet er å formidle psykologisk kunnskap på en lettfattelig måte slik at dette raskt kan anvendes som helsefremmende og forebyggende tiltak.
– Dette er kunnskap som alle kan ha nytte av i privatliv så vel som overfor kolleger. For den profesjonelle hjelperen kan dette inngå som del av verktøykassa, spesielt overfor foreldre, barn og ungdom, sier Tilden.

Kildehuset ved Modum Bad holder kurs i Psykologisk Førstehjelp 15. oktober.

Kjøp boken: Psykologisk førstehjelp for barn

Kjøp boken: Psykologisk førstehjelp for ungdom

Share Button
Print Friendly and PDF