Kunstens helbredende egenskaper

Uttrykksterapi er en del av behandlingsmodellen i Avdeling for familiebehandling ved Modum Bad.

Nyhetsartikkel publisert 04/07/18

Maling og tegning er noe av det Ellen Haavik (fra v.), Karolina Holstein-Beck, Ragna Brandt og Ronny Wangen tilbyr i uttrykksterapien til pasientene én gang i uka.

– Vanskelige temaer kan bearbeides på en annen måte gjennom skapende arbeid, sier uttrykksterapeut Ellen Haavik.

– Vi mener det er en grunnleggende forbindelse mellom et menneskes indre liv og det en skaper, forklarer Haavik.
Sammen med sine kolleger, uttrykksterapeut Ronny Wangen, gestaltterapeut Ragna Brandt og psykolog Karolina Holstein-Beck, tilbyr hun uttrykksterapi til pasientene i Avdeling for familiebehandling én gang i uka.

Ulike former

Uttrykksformene som brukes i terapitimene er tegning, maling, leire, musikk, collage, eventyr, legender, skriving og poesi.
– Produktet pasientene lager, samt tankene som arbeidet vekker, åpner nye veier til deres forståelse av seg selv og andre. Det setter også i gang viktige indre dialoger, forklarer Ronny Wangen.
– Prosesser i uttrykksterapien vil ofte gjenspeile temaer som vekkes i par- og familieterapien.
– Pasientene får en mulighet til å belyse egne temaer på måter som utvider den terapeutiske prosessen, supplerer Karolina Holstein-Beck.
Viktige mål for uttrykksterapien er å øke den enkeltes indre bevisst-het, evne til å uttrykke seg, øke kreativitet og innsikt, samt skape nye gruppeerfaringer.

Prosessen er viktig

Uttrykksterapien er delt opp i fire faser: Oppvarming, utførelse av arbeidsoppgave, refleksjon/fellessamtale og avslutning.
– Det blir brukt god tid på oppvarmingsdelen, opplyser Brandt.
Gjennom forskjellige typer oppvarming; sentrerings- og avspenningsøvelser, fantasireiser, musikk, dikt, eventyr og annet – hjelpes deltakerne til å fordype seg i et tema. Arbeidsfasen foregår i stillhet, dermed blir deltakerne ledet til en varhet og kontakt med det som skjer i dem selv, bilder og følelser. Hvordan det som lages ser ut, er ikke så viktig. Det er hva som skjer i den enkelte under arbeidet som er viktig.
– Det kan være hensyn til følelser, kroppslige fornemmelser, tanker eller minner som dukker opp og kan gi innsikt.

Fellessamtale

I gruppene har man fellessamtaler om det som lages eller det som er erfart under arbeidet.
– Det gir frihet til nytenkning om eget og andres materiale. Fellessamtalen kan skape god struktur – og det blir en arena for å skille mellom ”mitt” og ”ditt”. Det blir med andre ord gjort et tydelig skille mellom ”kunstnerens” og tilskuerens opplevelse av bildet, sier Holstein-Beck.
– ”Her-og-nå-fokuset» hjelper medlemmene til å sette gode grenser for seg selv. Det at uttrykks-terapien skjer i gruppe, gir videre mulighet for nye gruppeerfaringer. For parene som er i behandling gir det en mulighet til både å se seg selv, men også oppleve partneren i en ny og litt annerledes situasjon, sier Haavik.

Rike muligheter

Kunst- og uttrykksterapi gir rike muligheter til å utforske de livs-temaene pasienten står i. Det hjelper både pasient og terapeut til å holde seg i kroppslig og mental bevegelse når «nytt land» skal utforskes. Men det forutsetter at metoden finner sin gjenklang i pasienten, og at terapeuten er lydhør overfor pasientene. Mange pasienter gir uttrykk for at det er en relativt høy terskel å tre inn i uttrykksterapien.
– Men de finner det meningsfullt når de etter en stund har funnet sin egen vei i denne metoden, avrunder Wangen.

– En gave til meg selv

– Timene med uttrykksterapi ga meg et stort utbytte. Ikke bare utfordret jeg meg selv med det å skulle manifestere og uttrykke en følelse eller en stemning på for eksempel papir. Jeg utfordret også meg selv ved å dele bildet med en gruppe, som igjen delte med meg hva de opplevde ved å se mitt bilde. Bildet av boken og trollmannshatten (til v.) laget jeg etter en slags veiledet meditasjon, der vi ble bedt om å gå opp på en fjelltopp. Der ville vi møte noen, og vi ville få en gave. Jeg møtte meg selv som en gammel hvitskjegget mann med trollmannshatt. Han ga meg boken “Hvem er jeg?”. I samtalen med gruppen etterpå oppdaget jeg at boken og gaven, faktisk var min tur hit til Modum Bad. Gaven og oppgaven var en mulighet til å bli bedre kjent med meg selv og hvem jeg er.
Dag Mangseth, Drøbak (pasient)

 

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2018. Du kan abonnere gratis på Badeliv. Klikk her.

28.06.2018
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF