– Nærhet til hjemmet var viktig

Nærhet til hjemmet var viktig for Eva Margrethe Helgevold da hun startet som kjøkkenassistent på Modum Bad. I 2018 tok hun fagbrev som kokk!

Nyhetsartikkel publisert 28/01/16

Eva Margrete Helgevold liker seg veldig godt på kjøkkenet ved Modum Bad.

 

Navn:
Eva Margrethe Helgevold
Stilling: 
Kokk

– Når begynte du på Modum Bad?
– Jeg har jobbet på Modum Bad siden 2003. Først som vikar på kjøkkenet, så i renhold og siden på kjøkkenet som kjøkkenassistent. Jeg ble fast ansatt i 2008. Etter hvert startet jeg på utdannelse som institusjonskokk og 5. desember 2018 tok jeg fagbrevet!

– Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?
– For meg var det viktig med nærhet til hjemmet, særlig når barna var små. Jeg kjente egentlig ikke til Modum Bad fra før, så det var tilfeldig at jeg begynte akkurat her.

 

Eva_b

Vi har fire ulike “arbeidsstasjoner” som vi rullerer mellom, forteller Eva Helgevold.

– Beskriv din hverdag på Modum Bad, arbeidsoppgaver?
– Min arbeidsdag består av mange ulike oppgaver. På kjøkkenet har vi en åtteukers turnus med to vakter, kl. 07-15 eller kl. 10-18. Det er en veldig fin ordning som passer meg bra. Vi har fire ulike ”arbeidsstasjoner” som vi rullerer mellom: oppvask, salatbar (inkludert bufeeten i pasientsalen), kantina med ansvar for kasse, varmmat og det å holde orden, blant annet i spisesalen til pasientene. I tillegg hjelper vi til på andre steder når vi ser at det trengs.

– Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?
– Det er et veldig bra arbeidsmiljø med mange hyggelige folk. Generelt er det et veldig godt miljø rundt om på Modum Bad.

11.12.2018
personal@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF