Jakten på «kommunikasjonskoden» del 2

Eksperter på par er enige om det å kunne snakke godt sammen har stor betydning for et parforhold. Når man spør par som sier de har det bra sammen, om hvorfor de har det bra, sier de ofte at de er gode til snakke sammen. Dialog er altså viktig for et par! Derfor handler de […]

Nyhetsartikkel publisert 20/03/19

Eksperter på par er enige om det å kunne snakke godt sammen har stor betydning for et parforhold. Når man spør par som sier de har det bra sammen, om hvorfor de har det bra, sier de ofte at de er gode til snakke sammen. Dialog er altså viktig for et par! Derfor handler de to siste blogginnleggene om kunsten å knekke kommunikasjonskoden.

Det finnes “snublefeller”

Sist var tema at gode samtaler kan minne om god etterforskning, hvor det er viktig å få frem ulike sider og perspektiver av noe. For et par kan dette handle om både tanker, fakta og følelser. Det fins imidlertid utbredte og vanlige «snublefeller» , som at hjernen vår ikke nødvendigvis er innstilt til å få frem flere perspektiv. Dette fører til at vi ofte er mer opptatte av å lete etter fakta som underbygger det vi allerede tror og ikke får frem ulike sider av en sak. Vi har en tendens til å ville ha rett og kan bli dårlige lyttere. Ved å være klar over disse snublefellene, kan du også ha bedre nytte av mange gode tips og kommunikasjonsmetoder!

Så hvorfor er dialog så viktig for et par?

Noen av grunnene er åpenbare. Noe handler om mer grunnleggende menneskelige behov som ikke alltid er så lett å sette ord på, men som man kan kjenne eller oppleve.

«Samtaler blir en nøkkel til å bygge bro mellom paret.»

Gode samtaler

De åpenbare grunnene er blant annet det parforsker John Gottman påpeker, at samtaler er viktige både for å bli kjent, uttrykke interesse og beundring og ikke minst for å løse konflikter. Gjennom samtaler og aktiv diskusjon kan par skape mening og uttrykke følelser, og gjensidig lytte til hverandre og respondere til hverandre. Følelser, som kan oppleves som krevende, kan få mening gjennom å bli satt ord på, bli lettere å forstå og kanskje også lettere å håndtere. Det er rett og slett godt å kunne kommunisere om hvordan man har det, og kunne sette ord på følelser og tanker. I en fersk undersøkelse fant man at gode samtaler kan bidra til at samlivet kjennes som en «trygg havn”. Samtaler blir en nøkkel til å bygge bro mellom paret. Dermed kan også ulikheter og forskjeller blir lettere å forstå. Det kan bidra til økt trygghet, hvor trygghet handler om å kjenne at man blir lyttet til og akseptert.

Anerkjennelse

Det kjempeviktige og mer underliggende som foregår i gode samtaler, handler om våre grunnleggende menneskelige behov: nemlig det å føle at vi blir lyttet til og det å føle seg forstått. Dette handler vårt behov for anerkjennelse, og opplevelsen av å bli møtt med respekt og aksept. Disse behovene har vi hele livet og i alle relasjoner, både som barn i møte med foreldre og som voksne i våre viktige parrelasjoner. Det betyr ikke at man som par alltid trenger å være enige eller ha like oppfatninger. Det handler mer om å ha respekt for at man kan ha ulike opplevelser og oppfatninger, selv om man kanskje er dypt uenige.

Gjør godt

Det gjør godt for et par å snakke godt sammen. Så snubler vi innimellom, og vi trenger ikke å lyktes alltid, men å øve på å få til god dialog er smart og viktig!

Klikk her for å lese del 1 

Tekst: Cecilie Thorsen

Share Button
Print Friendly and PDF