– Inspirerende og motiverende

- Dette var inspirerende og motiverende, sa klinikkdirektør Kirsten Hørte da rundt 60 ansatte i helseforetaket Vestre Viken var samlet til kurs i Kildehuset 30. og 31. januar. Tema for samlingen var bruk av tilbakemeldingssystemer.

Nyhetsartikkel publisert 07/02/20

Klinikkdirektør Kirsten Hørte (ytterst til høyre) i Vestre Viken, sammen med (videre mot venstre) Kristin Tafjord Lærum,  Ragnfrid Nordbø, Line Kielland, Marianne Riddervold og Monika Fundingsrud.

 

Over 3000 ansatte i Vestre Viken skal i gang med å bruke tilbakemeldingssystemer. Det skal tas i bruk i både poliklinikker og sykehusavdelinger som ledd i et stort kvalitetsforbedringsprosjekt. På Modum Bad har man brukt blant annet programmet Check Ware i flere år, og ledergruppen i Vestre Viken ønsket å høre om erfaringene med dette tilbakemeldingssystemet.

 “Modum Bad ligger langt fremme på dette området – vi vil bestrebe oss på å få til mer av det samme”

 

– Langt fremme
– Modum Bad ligger langt fremme på dette området, og vi vil bestrebe oss på å få til mer av det samme, sa Kristin Lærum, avdelingssjef for Fag og kvalitet.
Sammen med klinikkdirektør Kirsten Hørte og prosjektleder Monika Fundingsrud, står hun i bresjen for innføringen.
– Vi ba om at både gevinster og utfordringer ble synliggjort når Modum Bads ansatte skulle dele sine erfaringer. Jeg føler vi nå har fått en veldig god innføring i hva det innebærer, sa klinikkdirektør Hørte etter seminaret.

Ingunn Amble forteller om implementeringen av tilbakemeldingssystemer på Modum Bad.

– Få alle med
Modum Bad har 300 ansatte. I Vestre Viken er det ti ganger så mange ansatte som skal i gang med tilbakemeldingssystemer.
– Det er et kjempestort prosjekt som involverer mange. Geografisk strekker prosjektet seg fra Bærum til Ål. Innføringen vil ta tid, og vi er avhengige av å få alle med oss, sier Lærum.
Avdelingssjefen mener det er viktig å få de unge, sultne terapeutene på laget.
– Kombinert med styrende funksjoner er det en suksessfaktor, sier Lærum.

“Vi ønsket ikke bare å se glansbilder, men også utfordringene”

 

– Ikke bare glansbilde
Prosjektleder Monika Fundingsrud er glad for den ekte og ærlige fremstillingen Modum Bads ansatte ga på seminaret.
– Dette var veldig relevant. Vi ønsket ikke bare å se glansbilder, men også utfordringene det gir å bruke for eksempel Check Ware. Den tekniske innføringen er én kneik å komme over. I tillegg trenger vi en sterk bevissthet hos brukerne om hvorfor vi skal bruke dette systemet.

Monika Fundingsrud (til venstre) er prosjektleder for innføringen av Check Ware i Vestre Viken (VV). Videre mot høyre: Ragnfrid Nordbø, klinikkpsykologisk rådgiver VV, Gunnar Paulson, kvalitetskoordinator ved Modum Bad, Kristin Tafjord Lærum, avdelingssjef Fag og kvalitet VV, klinikkdirektør Kirsten Hørte VV og Thor Bjørnstad Lund, koordinator for Check Ware ved Ringerike Distrikspsykiatriske senter.

 

Førstemann ut
Thor Bjørnstad Lund ved Ringerike Distriktspsykiatriske senter er førstemann ut med å innføre Check Ware i Vestre Viken. Det skal skje allerede i mars. Koordinator Lund er optimistisk.
– Vi lar innføringen gå trinnvis. De ansatte er positive, så dette lover godt, sier han.
Kristin Lærum understreker viktigheten av at avdelingene har eierskap til egne prosjekter og at de får forme dette selv.
– Det skaper motivasjon og vi kan få en vital gjennomføring, avrunder avdelingssjefen.

07.02.2020
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF