Informasjonsvideo for barn

Våre barneansvarlige har laget en informasjonsvideo for barn. – Den er laget spesielt med tanke på barn av voksne innlagt ved en av våre avdelinger på Modum Bad, sier familieterapeut Annette Rugaard.

Nyhetsartikkel publisert 30/08/23

Linn Christina Ek, Lars Strandbakken og Betina Hodt Smidt er de tre som forteller om Modum Bad i videofilmen for barn.

 

Annette Rugaard

Rugaard jobber til daglig som familieterapeut i Familieavdelingen. Hun er i tillegg koordinator for de barneansvarlige ved alle Modum Bads kliniske avdelinger og brenner for at barn skal føle seg sett og hørt.
– Vi tror det er utrolig viktig at barn får helhetlig og god informasjon når en voksen i familien er psykisk syk. Det er viktig at informasjonen gis på et nivå og med et ordvalg som barna har mulighet til å forstå. På den måten kan de skape mening i sin tilværelse, sier Rugaard.

Utgangspunkt for samtale

Den lille videofilmen som nå er laget og lagt ut på Modum Bads barnesider, gjør det mulig å gi barna informasjon allerede før de kommer på besøk som pårørende.
– Den kan også være et godt utgangspunkt for de voksne til å snakke med barna, sier psykolog Linn Christina Ek.
Hun utarbeidet manus til videoen. Sammen med vernepleier Lars Strandbakken og Betina Hodt Smidt bidrar hun også som «skuespiller» i filmen.
Av erfaring vet de tre fagpersonene at mange foreldre synes det er vanskelig å snakke med barna om sin psykiske lidelse, at de skal til Modum Bad og forklare hva som skal skje der.
– Videoen kan hjelpe foreldrene til å ha den samtalen de må ha med barna sine i forkant, sier Ek.

To videoer

I 2022 ble det laget en annen liten informasjonsvideo for barn. Den er spesielt rettet mot barn som følger med sine foreldre til behandling i Avdeling for familiebehandling.
– Den er laget litt annerledes. Det er fordi barna er med familien sin hit og er her under hele behandlingsoppholdet.
Den nye videoen er rettet mot barn av voksne som er innlagt ved individualavdelingene ved Modum Bad.

Direktør Kari-Jussie Lønning (til venstre) delte ut en Gordon-statuett til hver av bidragsyterne til den nye videoen. Videre mot høyre: Grete Edland Westerlund som har filmet og klippet, Linn Christina Ek som laget manuset og Lars Strandbakken som sammen med Linn er «hovedrolleinnehavere».

Manus og opptak

Kommunikasjonsavdelingen ved Modum Bad har vært aktivt med i planleggingen av videoen og gjennomføring av opptak og klipping. Det er grafisk designer Grete Edland Westerlund som har stått for den siste biten før ferdigstillelse. I videoen ønsker Linn Christina Ek, Lars Strandbakken og Betina Hodt Smith velkommen til Modum Bad. De forteller litt om klinikken ved Modum Bad, hva som møter den voksne her, men også hva som møter barna når de kommer på besøk. De viser fram ulike bygninger og rom på området, blant annet et pasientrom, et samtalerom og et grupperom.  Videoen varer i cirka seks minutter.

Klikk her for å finne barnesiden hvor videoen ligger.

30.08.23
info@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF