Ikke flere søknader

Modum Bad har dessverre ikke mulighet til å vurdere flere søknader til pilotprosjektet for overspisingslidelse.

Nyhetsartikkel publisert 05/12/17

Modum Bad har i høst mottatt en rekke søknader til sitt pilotprosjekt for behandling av overspisingslidelse. En gruppe pasienter er innkalt til behandlingsopphold våren 2018.

– Vi har nå dessverre ikke mulighet til å vurdere flere søknader til pilotprosjektet, sier spesialrådgiver Kristian Kristiansen i Klinikksekretariatet.

05.12.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF