Idun er ny ledende sykehusprest

Idun Strøm Sefland er ny ledende sykehusprest på Modum Bad fra 1. januar 2022. Hun er glad for den sentrale plassen sykehusprestene har på sykehuset.

Nyhetsartikkel publisert 21/12/21

– Å lytte til pasientenes fortellinger kan være krevende, men det er også svært givende, sier Idun Strøm Sefland, ny ledende sykehusprest ved Modum Bad.

– Vi blir regnet med og inkludert som en del av det tverrfaglige tilbudet, sier hun.
Møtet med pasientene er det Sefland finner mest givende og interessant med jobben.
– Jeg har alltid sett på møtet med enkeltmennesker som viktig og spennende. Å lytte til pasientenes fortellinger kan være krevende, men det er også svært givende.

Idun Strøm Sefland

Opptatt av sjelesorg

Hun begynte som sykehusprest på Modum Bad i 2018. Det siste året har hun vært konstituert i stillingen som ledende sykehusprest. Tidligere har hun virket som nettprest i Sjømannskirken og vært universitetslektor i praktisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole.
– Sjelesorg er et tema som har opptatt meg helt siden jeg selv studerte teologi, sier Strøm Sefland.

To sykehusprester

Det er to sykehusprester på Modum Bad, en kvinnelig og en mannlig. Sykehusprestene deler ansvaret for de kliniske avdelingene mellom seg.
– Har du noen visjoner for arbeidet du nå går inn i som ledende sykehusprest?
– Jeg går i gode fotspor, både etter Jon-Erik Bråthen, men også etter Inger Ma Bjønnes som var sykehusprest her i en årrekke. Det er et utrolig godt grunnlag som er lagt her. Jeg ønsker å videreføre det gode, og videreutvikle det – i takt med tiden.

 

“Det er et utrolig godt grunnlag som er lagt her. Jeg ønsker å videreføre det gode, og videreutvikle det – i takt med tiden”

 

Symbolfunksjon

Sykehuspresten har en sterk symbolfunksjon på det diakonale Modum Bad, mener Strøm Sefland.
– Vi er mottakere av mye og bærere av mye. Jeg kjenner ikke til noen andre institusjoner hvor sykehuspresten har så mye plass og «goodwill» som her. Samarbeidet med behandlerne er viktig, og vi blir regnet med og inkludert som en del av det tverrfaglige tilbudet.
– Hvorfor er det så viktig?
– Fordi den åndelige og eksistensielle dimensjonen også skal ivaretas når pasientene kommer til oss for behandling. Vi prester kan tilby og berøre noe som fyller ut bildet og er med på å skape en helhetlig tilnærming til menneskers liv.

 

Olavskirken ligger midt på Modum Bads område og er åpen hele døgnet.

Symbolhandlinger

Sykehuspresten beskriver Olavskirken som et pulsslag på Modum Bad.
– Den ligger midt på området og er åpen hele døgnet.
I kirken kan man utføre symbolhandlinger, som å tenne lys, bære stein fram til alteret, henge glasskår på håpstreet og legge bønner i bønnekrukken. I løpet av uka er det et par-tre samlinger i kirken som er åpen for alle.
– Vi bruker også kirken til samtaler og markeringer sammen med pasientene. Noen ønsker å lage en minnestund for familiemedlemmer eller andre de aldri fikk ta avskjed med. Andre trenger å avslutte eller legge fra seg noe de har båret på lenge.
Mange pasienter bærer på tunge bører.
– Ofte handler det om skam som andre har påført dem. De får hjelp til å sortere og plassere skyld. Sammen kan vi legge til rette for en kirkelig handling som kjennes godt og riktig for den enkelte.

 

Det nye stillerommet ble åpnet i mars 2021.

Livssynsåpent rom

I februar åpnet det nye, livssynsåpne stillerommet inne i selve sykehusbygget.
– Et slikt rom er en nødvendighet i det livssynsåpne samfunnet som Norge er i dag. Dette handler om respekt for det enkelte menneskes ståsted i livet, sier sykehuspresten.

22.11.21
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF