Hvordan bli en god terapeut?

Noen terapeuter oppnår bedre resultater enn andre. Hvorfor - og hva kan vi lære?

Nyhetsartikkel publisert 02/11/16

Spesialistutdanning_forside

Forskningsleder Bruce Wampold (til høyre) gleder seg til det nye spesialiseringsprogrammet i psykoterapi starter opp 11. januar 2017. Her sammen med et knippe av de som skal undervise. Fra v.:  Terje Tilden, Pål Ulvenes, Sverre Urnes Johnson og Asle Hoffart.

 

 

Noen terapeuter får bedre resultater med pasienter enn andre. Hva gjør de for å oppnå disse resultatene? Og kan man lære av hva de gode terapeutene gjør?

-Dette ønsker vi å lære bort i vårt nye spesialiseringsprogram i psykoterapi, sier psykolog og forsker Pål Ulvenes ved Modum Bad.
Modum Bad ble før sommeren godkjent for et nytt spesialiseringsprogram i psykoterapi.
-Programmet setter søkelys på hva som må være til stede for at terapi og terapeuter skal fungere best mulig, sier Ulvenes.

Fersk kunnskap fra klinikken

Forskningsleder ved Modum Bad, Bruce Wampold, gleder seg over å kunne tilby det nye spesialiseringsprogrammet i Norge. Den amerikanske professoren har selv skrevet flere bøker om psykoterapi, og er levende opptatt av å finne fram til faktorer som skaper god terapi. Siden det er kort vei mellom klinisk behandling og forskning på Modum Bad, mener Wampold forholdene ligger svært godt til rette for læring.
– Modum Bad er så klinisk rettet at avstanden er kort fra det deltakerne her vil få presentert, til det arbeidet som drives i behandlingen. Folk som er eksperter på sine terapimodeller vil delta i kurset. Deres undervisning vil tydelig vise hvordan de jobber med sentrale prosesser i terapi, forteller forskningslederen.

Grunnleggende faktorer

Bruce Wampold vil selv forelese på kurset. Han vil snakke særlig om de faktorer og egenskaper som er til stede i all god terapi. Disse danner fundamentet som all god terapi bygger på. Programmet vil videre presentere viktige spesifikke modeller for terapi, så som kognitiv, metakognitiv, kort-tids dynamisk og medfølelsesfokusert terapi.
– Dette er modeller med et tydelig rammeverk for å forstå hva som danner, opprettholder og endrer psykopatologi. De er valgt for sine vitenskapelige grunnlag, sier Ulvenes.

Flere forelesere
Blant foreleserne er professor Asle Hoffart, internasjonalt kjent for sin angstforskning og – terapi. Han vil undervise om hvordan kognitiv terapi kan benyttes aktivt i angstterapi samt integrere fellesfaktorene. Forskerne Pål Ulvenes og KariAnne Vrabel vil også bidra med undervisning fra prosessforskning på områdene spiseforstyrrelser og depresjon.

Oppstart i januar

Spesialiseringsprogrammet starter opp i Kildehuset på Modum Bad på nyåret. Første undervisningsdag er 11. januar 2017. Programmet er av Norsk psykologforening godkjent som fordypningsprogram i spesialiteten psykoterapi.
Målgruppe

Målgruppen for programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet i Norsk psykologforenings spesialistløp, og som ønsker å arbeide med psykoterapeutiske behandlingsoppgaver innenfor:

  • Spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og andre
  • Familievernkontorene
  • Tverrfaglig spesialisert behandling (rus/avhengighet) og kommunal rusomsorg
  • Privatpraksis med og uten driftsavtale
  • Psykologfaglig rådgivning

Programmet er også aktuelt for deg som vil ha en spesialitet nummer to. Programopplegget vil gå over to år med fem samlinger i året. Hver samling består av to dager med kurs og egenerfaring. I tillegg tilbys en tredje dag med veiledning.

Les mer og meld deg på her.

01.11.16
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF