Godt nok i hverdagsstresset

Hverdagsstress er tema på Verdensdagen for psykisk helse 9. oktober.

Nyhetsartikkel publisert 25/09/14

Johan Kaggestad-”Godt nok holder i massevis. Mental helse i en sammenheng” er overskriften for foredraget Johan Kaggestad skal holde på Verdensdagen for psykisk helse den 9. oktober.

Johan Kaggestad holder foredrag i Festsalen når Verdensdagen for psykisk helse markeres i Modum torsdag 9. oktober. ”Godt nok holder i massevis. Mental helse i en sammenheng” er overskriften for foredraget.

Siviløkonom Kaggestad er kjent for de fleste som trener for Grete Waitz og Ingrid Kristiansen, og som TV2s profilerte reporter i Tour de France.  Han har også hatt en langvarig relasjon til Modum Bad gjennom blant annet fysisk trening for pasientene.

I tillegg til arrangementet på Modum Bad, vil begge kommunens ungdomsskoler markere Verdensdagen sette psykisk helse på timeplanen. Blant innslagene på ungdomsskolene er et foredrag av psykolog KariAnne Vrabel fra Modum Bad.

Stress – en helsefare

Temaet for årets verdensdag er: Hverdagsstress og psykisk helse. Bakgrunnen for årets valg av tema er at både ubrenthet, depresjon og angst ofte begynner med langvarig stress.  Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den tredje største helsefaren i vårt århundre.

Psykisk stress oppstår når kravene vi møter er større enn ressursene vi har til å mestre situasjonene. Stadig nye krav i skole- og arbeidsliv, i tillegg til den enkeltes krav til seg selv, er en utfordring for mange. Gjennom forebyggende arbeid og økt kunnskap, skal Verdensdagen bidra til at flere blir bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer.

Senk skuldrene

Mål for Verdensdagen 2014 er å å skape en bevisstgjøring rundt det at vi alle kan gjøre en forskjell i eget og andres liv. Verdensdagen vil utfordre alle til å se hverandre og senke skuldrene. Vi kan alle jobbe med å vise aksept og forståelse for at mennesker er mer enn bare lykkelige øyeblikk og jag etter suksess. Vi må akseptere oss selv og hverandre for de menneskene vi er. Dette vil igjen bidra til at flere klarer å stå i skole og arbeidsliv, og det vil gi økt livskvalitet for mange.

Gode råd om psykisk helse:

  • Engasjer deg! Gjør en forskjell!
  • Slapp av. Du er god nok som du er.
  • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt
  • Inkluder hverandre. Sammen er vi sterke.

    Les mer om Verdensdagen for psykisk helse: www.verdensdagen.no

Program for samlingen i Festsalen torsdag 9. oktober:

Kl. 18.30:             Gratis kaffe/te og kringle serveres i Cafe Thaulow
Kl. 19.00:             Foredrag v/ Johan Kaggestad. Musikalsk innslag v/Helle og Kurt Myrvik.

Gratis inngang. Arrangementene er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kommune, Mental helse Modum og Modum Bad, med økonomisk støtte fra Sparebank1 Modum.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF