Gode resultater med ukesprogram

Ukesprogrammet ved Avdeling for spiseforstyrrelser gir gode resultater.

Nyhetsartikkel publisert 22/04/06

-Som natt og dag

– Denne behandlingen er som natt og dag i forhold til andre behandlingsopplegg jeg har deltatt i. Jeg fikk

mulighet til å leve ved siden av, sier ”Randi” (37) som har slitt med spiseforstyrrelser i 20 år.

Behandlingen hun snakker om er det nye ukesprogrammet ved Modum Bad.

Som mamma ei jente på tre år, har det ikke vært så lett for ”Randi” å forlate hjemmet i lange perioder for å

delta i behandling. Det nye ukesprogrammet ved Modum Bad har imidlertid gjort det enklere for 37-åringen.

– Jeg får være til behandling i en uke, for så å komme hjem i tre uker. Det gjør at jeg slipper å være lenge

borte, samtidig som jeg får prøvd meg på egenhånd hjemme, sier ”Randi”.

Nytt i Norge

Det nye ukesprogrammet ved Modum Bad er helt nytt i Norge. Programmet er spesielt tilpasset kvinner med

barn, men også andre etter særskilte vurderinger. Behandlingen går over en periode på et halvt år.

Pasientene er til behandling ved Modum Bad én uke per måned i denne perioden.

Psykiater Øyvind Rø, som har doktorgrad i spiseforstyrrelser, mener det nye programmet representerer en

helt ny måte å tenke på. Siden oppstarten sommeren 2005, har behandlingsformen gitt Modum Bad gode

erfaringer å bygge videre på.

– Vi ser at mange kvinner som sliter med spiseforstyrrelser også har omsorg for barn. Det er derfor

vanskelig for dem å være borte fra hjemmet i lange perioder. I det nye ukesprogrammet unngår vi dette,

samtidig som pasientene får muligheten til å overføre erfaringene fra behandlingen til hverdagen hjemme, sier Rø.

Oppfølging hjemme

I de tre ukene pasientene er hjemme, følges de opp av sin lokale behandler eller får oppfølging fra Modum Bad.

– Det er viktig at pasienten følges tett opp også i hjemmeperioden, understreker Rø.

Modum Bad har mange års erfaring i behandling av spiseforstyrrelser. Rundt 60 pasienter får behandling

hvert år. Det nye ukesprogrammet gir plass til 16 pasienter i året, hvor åtte personer får behandling i to

grupper gjennom et halvt år. Pasientene bor ikke i selve sykehuset, men i en bolig utenfor. Her kan også

barna komme på besøk for å se hvor mamma er.

– Vi legger opp til et stort egenansvar for pasientene, noe som er mer tilnærmet virkeligheten, sier Rø.-

Gode resultater

Psykiater Øyvind Rø understreker at det nye ukesprogrammet er en betydelig billigere behandlingsform. Samtidig ser den ut til å gi like gode resultater som ved ordinær innleggelse.

– Vi har nesten utelukkende fått positive tilbakemeldinger. Pasientene mener det er lettere å få dagene til å

henge sammen hjemme, forteller Rø.

Behandlingsprogrammet er igangsatt med støtte fra Helse- og sosialdirektoratet.

Modum Bad har også to andre program for pasienter med spiseforstyrrelser: Individualprogrammet ogGruppeprogrammet. Individualprogrammet er særlig tilrettelagt pasienter som har betydelig undervekt

og/eller tilleggsproblematikk. Gruppeprogrammet er tilrettelagt pasienter som til tross for sin

spiseforstyrrelse er tilnærmet normalvektige.
 

Les om Carina Wangs opplevelse av ukesprogrammet 

Share Button
Print Friendly and PDF