Hjelper familien til å snakke sammen på en god måte

Mange barn tar mye ansvar for at foreldrene har en psykisk lidelse.

Nyhetsartikkel publisert 18/10/13

Anne Margrethe Skagen og Mariane Skakstad
Miljøterapeut Anne Margrethe Skagen (fra v.) og familieterapeut Mariane Skakstad ønsker å se barna, bekrefte dem og benevne det usagte i familier som kommer til behandling.

– Mange barn tar mye ansvar for at foreldrene har en psykisk lidelse. Vi ønsker å hjelpe familien til å finne gode måter å snakke om dette på, sier Mariane Borge Skakstad og Anne Margrethe Skagen.

De to er henholdsvis familieterapeut og miljøterapeut ved Modum Bads Senter for familie og samliv – et senter som er unikt i verdenssammenheng. Her innlegges hele familier i inntil 12 uker for å få helsehjelp som fokuserer på hele familien som system.
               – Selv om det i utgangspunktet er de voksne som er inne til behandling og parterapi, ser vi alltid hele familien som en enhet, sier Skakstad og Skagen.

-Et øye på barna

                De to har lang erfaring fra å jobbe med familier og mener det er svært avgjørende å ha et spesielt øye på barna. Barna lever så tett på sykdom og konflikt i familien at de kan ta skade av det.
                – Det handler om å se barna, bekrefte dem og benevne det usagte, sier Skakstad.
                Ved å leve i et utfordrende familieklima utvikler barna ofte mestringsstrategier for å takle hverdagen. Noen barn er veldig flinke til å sette egne behov og følelser til side. Andre får en atferd som utløser reaksjon relatert til atferden.
                – Det er viktig å få øye på disse barna og gi dem en opplevelse av virkelig å bli sett. Når vi får inn en familie til behandling, ser vi på hva som er barnas mestringsstrategi, sier Skagen.
                Foreldrene er premissleverandører for familieatmosfæren. Barna kan være symptombærere for noe foreldrene sliter med. Når barn lager støy, kan det være for å avlede for konflikter mellom de voksne.

Styrke foreldrene

               Familiene som kommer til behandling er veldig forskjellige og har ulike behov.
                – Derfor må vi alltid kartlegge hva hver familie strever med, og hva de trenger hjelp til, sier Mariane Borge Skakstad.
                – Målet er å bevisstgjøre foreldrene til å se hva som er deres utfordringer i forhold til barnas situasjon. Sammen kommer vi fram til hva de trenger hjelp til, og ut fra det lager vi en samarbeidsavtale. Ofte er det mange utfordringer og det er viktig at man ikke starter med alt samtidig. Da kan det fort bli overveldende. Det er viktig at endringer gir en mestringsfølelse underveis.
                – Hvordan får dere foreldrene til å se utfordringene?
                – Ved å være gode rollemodeller, uten å bruke pekefingeren. Det beste er når foreldrene gjennom undervisning får mer kunnskap og selv ser barnas perspektiv.  Da forstår de også i større grad hva som ligger bak barnas oppførsel og hvordan de kan endre sin måte å møte dem på. Vi ønsker at foreldreautoriteten skal styrkes og at de skal se hvordan de selv kan være gode ledere og rollemodeller for sine barn.
                – Men finnes de perfekte foreldre?
                – Nei, det er viktig å formidle at ingen er perfekte. Alle gjør feil. Men vi kan alle ha et ideal å strekke oss mot.

Skyld og ansvar

                – Har ikke disse foreldrene ofte nok med sine egne problemer?
                 – Ofte har de det, og mange bærer på skam og dårlig samvittighet. Alle ønsker jo det beste for sine barn.

                – Barn bærer også ofte på mye skyldfølelse og ansvar. Hvordan hjelpes de?
                – Informasjon er et viktig stikkord i terapien. Barna må på et forståelig nivå få vite hva mamma og pappa strever med. De skal vite hvorfor de er på Modum Bad. På den måten løftes ofte en bør av barnas skuldre. De slapper av når de kan overlate problemene til andre voksne. I vår skole og barnehage blir barna også sett av dyktig personale.
                – Er tre måneder nok til å endre en familie?
                – Det er nok for optimistisk å tro at man er frisk etter behandlingsperioden, men vi motiverer til endring. Det er en prosess som startes opp og vi vil gi håp om at en endring kan skje. Vi oppmuntrer til å etablere gode rutiner og struktur. Da kan man gjøre hverdagen lettere. Vi oppfordrer også familien til å trekke inn andre og å se på et eventuelt samspill med familie, slektninger og venner. Noen ganger må også hjelpeapparatet inn i bildet, til beste for barna.
                – Oppleves arbeidet meningsfylt?
                – Ja, veldig. Vi ser at mange familier får hjelp. Om vi kan bidra til å forebygge at også barna utvikler psykiske lidelser, så er det veldig meningsfylt.

Fakta om Senter for familie og samliv:

  • Tilbyr døgnbehandling, familie- og parbehandling
  • 34 pasientplasser
  • 30 ansatte
  • Familiene bor i villaer på Modum Bad
  • Egen barnehage og skole
  • Ledes av: Bente Barstad

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
Hentet fra Badeliv nr 1/2013. Last ned hele nummeret her.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF