Vil gi bedre hjelp til unge deprimerte

Forskning viste at unge deprimerte ikke fikk like godt utbytte av behandlingen som de eldre ved Modum Bad. Da ble prøveprosjektet UNG igangsatt.

Nyhetsartikkel publisert 29/10/19

Pål Ulvenes

– Ønsket er kunne tilby de unge en mer tilpasset, effektiv og raskere behandling. Det var flere gode grunner til dette, sier Pål Ulvenes, som hadde ideen til UNG-prosjektet.
Å bli deprimert tidlig i livet kan få konsekvenser for deltagelse i livet på mange viktige områder, man risikerer å ikke få muligheten til å delta på mange viktige arenaer, for eksempel skole og jobb eller med venner og familie. I tillegg er den emosjonelle belastningen stor. De unge som ble henvist til Depresjonsavdelingen hadde ofte allerede falt ut av både skole og arbeidsliv. Lange ventelister for behandling gjorde at de ble stående fast unødvendig lenge.

Gjenkjennelse og tilhørighet

– Vi hadde et sterkt ønske om å redusere både ventetid og behandlingstid for denne unge gruppen, sier Ulvenes.
Det ble også viktig å hjelpe de unge med andre tilpasninger; å komme tilbake i utdanning og arbeidsliv, etablere et hjem de trives i, og å skape bedre kommunikasjon med foreldre og andre viktige personer. Håpet var at mennesker i samme alder og livssituasjon ville kunne fokusere behandlingen, og samtidig bidra til gjenkjennelse og samhørighet i gruppen. Det ville igjen skape gode behandlingsprosesser. Arbeidet med UNG ble dermed startet opp.

Nye elementer

Linne Melsom

UNG er et åtteukers intensivt behandlingsopphold for unge voksne med vedvarende depressive plager. Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for depressive lidelser og forskningsavdelingen.
– Det var utrolig gøy å lage et behandlingsopplegg som vi hadde så troen på, sier Linne Melsom som er psykolog i behandlingsteamet.
– Vi bygger på det forskningen sier oss om hva som er god behandling, og på flere år med klinisk erfaring fra avdelingen. Vi tok med oss det vi hadde mest tro på. I tillegg introduserte vi nye elementer som vi trodde ville være nyttige for de unge.

«Vi hadde et sterkt ønske om å redusere både ventetid og behandlingstid for denne unge gruppen»

 

Intensiv og fokusert

Behandlingen er intensiv og fokusert. Det er et mål om at alle behandlingselementer skal ha et tydelig rasjonale og være spesifikt rettet mot behandlingsmodellen.
– Vi jobber med en korttidsdynamisk terapimodell. Fokus er å jobbe med få kontakt og bli fortrolig med egne følelser. De kan av ulike grunner ha blitt vanskelige og konfliktfylte. De kan ofte bli liggende der som en «verkebyll» som skaper ubehag, depressive symptomer og skaper avstand til andre mennesker.

Ferdighetstrening

Mikkel Eielsen

Lege i behandlingsteamet, Mikkel Eielsen, forklarer at ferdighetstrening i grupper ble lagt til som et «behandlingselement».
– Vi vet at å trene på ferdigheter er viktig for å få til endring. Det samme gjelder når vi jobber med følelser. Vi brukte derfor helt konkrete øvelser til å trene på blant annet selvhevdelse, nærhet og positive følelser. I tillegg fokuserte vi på å bedre hverdagslivet ved å jobbe med søvn, struktur i dagen, kosthold og fysisk aktivitet. Det var også et felles mål å komme tilbake til utdanning eller ut i arbeid. Et samarbeid med sosionom ble derfor innledet.

Redusert behandlingstid

For å gi raskere og mer effektiv behandling, ble behandlingstiden reduserte til åtte uker, inkludert en hjemmetreningsuke. Denne uken ble nøye planlagt, og var viktig med tanke på å gjennomføre møter med skole, NAV og liknende.
– En hjemmetreningsuke er også viktig for å trene på det vi jobber med i terapien; å trene på nye måter forholde seg til egne følelser og nye måter å være sammen med og kommunisere med dem rundt seg. Nærhet og selvhevdelse, medfølelse og omsorg for seg selv og andre er ofte viktig i dette arbeidet, forklarer Melsom.

Spenning

Første UNG-behandlingsopphold ble gjennomført høsten 2018. Erfaringen og tilbakemeldingene var svært gode.
– Alle pasientene hadde en betydelig reduksjon av symptomer ved utskrivelse, og de var fornøyde med behandlingen de hadde fått. De ga konstruktive tilbakemeldinger er tatt med til neste opphold som startet høsten 2019, sier Eielsen.
Pasientene som har gjennomgått det første behandlingsprogrammet fikk et oppfølgingsopphold etter seks måneder. Nå er det knyttet spenning til resultatene av UNG-prosjektet.
– Vi er veldig spente på hvordan det har gått, sier Ulvenes.

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2019. Bladet er gratis og kan bestilles her.

28.10.19
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF