Fysisk aktivitet gir små og store “mirakler”

Fysisk aktivitet har vært en del av behandlingen i over 40 år på Modum Bad. – Pasientene er ikke alltid motiverte, men vi ser ofte små og store "mirakler" skje underveis i øktene, sier helsesportpedagogene Hanna Valvatne og Marita Storholt, som har stor tro på fysisk aktivitet som medisin mot depresjon.

Nyhetsartikkel publisert 23/06/23

På Modum Bad har fysisk aktivitet vært en del av behandlingen i over 40 år. – Vi er tre helsesportspedagoger som jobber aktivt inn mot de fem kliniske avdelingene på Modum Bad. Alle gruppene har to obligatoriske økter med felles fysisk aktivitet hver uke, forteller Hanna Valvatne (til venstre) og Marita Storholt som her demonstrerer en strikkøvelse.

 

På Modum Bad har fysisk aktivitet vært en del av behandlingen i over 40 år. På 80-tallet jobbet Johan Kaggestad iherdig for å aktivisere pasienten mer, blant annet sammen med Egil Martinsen. Martinsens doktorgrad «Kropp og sinn» publisert i 1989 og omhandlet fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved psykiske lidelser. Dette ble et gjennombrudd for vårt fagfelt.

 

“Regelmessig fysisk aktivitet gir flere veldokumenterte helsegevinster”

 

To faste økter

I dag er vi tre helsesportspedagoger som jobber aktivt inn mot de fem kliniske avdelingene på Modum Bad. Alle gruppene har to obligatoriske økter med felles fysisk aktivitet hver uke. Målet er å gi pasientene positive opplevelser med fysisk aktivitet, samt oppnå fysiske og psykiske helsegevinster. I tillegg jobber vi tett på pasientene med samtaler, treningsveiledning og undervisning som handler om å fremme gode levevaner. Dette er nå styrket gjennom innføringen av pakkeforløpet 2019 i psykisk helsevern.

På Modum Bad er det flotte tur- og treningsfasiliteter som gjør at mange blir inspirert til å komme i gang med aktivitet.

 

Fysisk og psykisk helsegevinst

Regelmessig fysisk aktivitet gir flere veldokumenterte helsegevinster. Blant annet frigjøres en rekke hormoner som påvirker den mentale helsen, og vi kan kjenne på overskudd, glede og mestring. Dette kan bidra til å styrke selvbildet, gi positive tanker og overskudd.

Nyere forskning

I en stor samlestudie fra 2023 med 128 000 deltakere (B. Singh et al., 2023) kom det frem at fysisk aktivitet gir en betydelig positiv effekt og reduserte symptomer på mild til moderat grad av depresjon og angst. De fant at alle former for aktivitet var fordelaktige, men at små doser med fysisk aktivitet (15-20 minutter) gir stor effekt. Å være i regelmessig aktivitet var viktigere enn å trene med høy intensitet. Dette er noe vi vektlegger i vår tilnærming til fysisk aktivitet, og videreformidler til pasientene. Kunnskap om hva, hvor mye og hvor ofte, er et viktig grunnlag for å få til fysisk aktivitet, samt å klare å videreføre det (hjemme) over tid.

 

Artikkelforfatterne Hanna Valvatne og Marita Storholt som begge jobber som helsesportspedagoger ved Modum Bad.

Gjør deg hjernesterk

Forskning fra Anders Hansen, publisert i boka «Hjernesterk», gir god dokumentasjon på hvilke enorme effekter aktivitet og trening har på hjernen. Forskningen viser tydelig at hukommelsestrening, sudoku og kryssord ikke er i nærheten av å gi hjernen den samme positive påvirkningen som regelmessig fysisk aktivitet gir. Hjernen ser ut til å være det organet som styrkes mest når vi beveger oss. Kort oppsummert kan vi si at fysisk aktivitet har god effekt på at hjernens nedbrytning bremses, og man styrker områder som har med læring, impulskontroll, konsentrasjon, besluttsomhet og intelligens å gjøre.

 

“Kroppene våkner, smertene avtar, humøret stiger, oppmerksomheten skjerpes – og kropp og hode fungerer bedre”

 

I behandling

De tre depresjonsgruppene på Modum Bad har ofte økter på morgenen, slik at pasientene får en god start på dagen. Mange kan kjenne på en ambivalens i forkant av økten, noen har kanskje sovet dårlig og føler seg i mindre god form. Med riktig tilnærming og god pedagogisk gjennomføring, ser vi at det skjer små og store mirakler underveis i økten. Kroppene våkner, smertene avtar, humøret stiger, oppmerksomheten skjerpes – og kropp og hode fungerer bedre. Disse gode erfaringene øker forståelsen for hvor viktig det er å bevege seg, og hva man har å hente på å være i aktivitet.

I øktene med felles fysisk aktivitet vektlegger helsesportpedagogene lekpreget aktivitet.

Lekpreget

I øktene med felles fysisk aktivitet vektlegger vi lekpreget aktivitet, stavgang og ulike former for styrke og utholdenhet. Vi tar ofte i bruk enkelt utstyr som strikk, minibands, kjegler, erteposer og lignende. Øktene gjennomføres som oftest utendørs, året rundt. På denne måten får vi dagslys, frisk luft, natur og sosialt samvær. På Modum Bad er det flotte tur- og treningsfasiliteter som gjør at mange blir inspirert til å komme i gang med aktivitet.

 

“Levevaner hos pasientene har en stor innvirkning for behandling av depresjon”

 

Undervisning

Alle depresjonsgruppene har to undervisningsgrupper i løpet av oppholdet som har til hensikt å gi økt kunnskap om kosthold, søvn og balansen mellom aktivitet og hvile. Levevaner hos pasientene har en stor innvirkning for behandling av depresjon, blant annet er struktur i hverdagen gjennom regelmessige måltider, fysisk aktivitet og nok søvn, faktorer som kan bidra i tilfriskningsprosessen.

På Modum Bad er det flotte tur- og treningsfasiliteter som gjør at mange blir inspirert til å komme i gang med aktivitet.

 

Pasientene har også obligatoriske individuelle samtaler hvor vi ønsker å veilede pasientene på dette temaet. Noen ønsker i tillegg en egen treningsplan som de øver seg på å gjennomføre i behandlingen. Her hjelper vi dem i gang med å lage en realistisk treningsplan, og rammer inn intensitet, mengde og hviledager.

 

“Vi bruker bevisst lekpregede aktiviteter som et verktøy i øktene”

 

Aktivitet – en arena for miljøterapi

Det er mange positive effekter av fysisk aktivitet, men vi ser at det også kan brukes som en del av terapien for mange av pasientene. Felles fysisk aktivitet er en arena som kan oppleves som krevende av flere grunner; sosial interaksjon, øve seg på å ta plass, selvhevdende grensesetting, relasjonsbygging, tilpasse aktivitet etter dagsform, lære seg å gjenkjenne forskjellen på angstsymptomer og fysiske symptomer under aktivitet, forholde seg til og puls og svetting, samt det å sette søkelyset på seg selv, egen kropp og eget selvbilde. Vi bruker bevisst lekpregede aktiviteter som et verktøy i øktene. Det fører ofte til at pasientene distraheres, flytter fokuset utover og får en pause fra tankekjør og grubling.

Forskningen viser tydelig at hukommelsestrening, sudoku og kryssord ikke er i nærheten av å gi hjernen den samme positive påvirkningen som regelmessig fysisk aktivitet gir.

 

Trygghet

Vi har alltid med oss miljøpersonale på øktene med felles fysisk aktivitet, slik at hver enkelt pasient kan bli ivaretatt hvis det oppstår en reaksjon underveis i økten. Personalet er med for å trygge og støtte pasienten, og adressere det vanskelige til terapien.

Tilbakemeldingene fra pasientene er overveldende gode, og mange setter stor pris på den hjelpen vi helsesportspedagoger bidrar med i behandlingen av psykiske lidelser.

Første behandlingsvalg

Konklusjonen til forskningsstudiene til Singh (med flere) viser at fysisk aktivitet gir betydelig positiv effekt og reduserte symptomene på depresjon og angst. Alle former for fysisk aktivitet var fordelaktige.

Referanser:
Singh, B. et al. (2023): Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews.
https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/03/02/bjsports-2022-106195.long

 

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF