– Pasienter må undersøkes for dissosiasjon

Forskningsresultater kan gi bedre behandling til seksuelt traumatiserte pasienter.

Nyhetsartikkel publisert 24/01/14

Ellen JepsenEllen K.K. Jepsen har forsket på senvirkninger av seksuelle overgrep og disputerte for sin doktorgrad 6. februar.

Psykiater og forsker Ellen K. K. Jepsen har forsket på senvirkninger av seksuelle overgrep. I sin doktorgradsavhandling viser hun at det er viktig å undersøke tidlig traumatiserte pasienter for dissosiasjon. Dette for å kunne gi en adekvat behandling.

Hva er dissosiasjon?

– Dissosiasjon er et vanlig symptom i kjølvannet av seksuelle og andre overgrep i barndommen, opplyser Jepsen. 
Hun forklarer dissosiasjon slik:
– Dissosiasjon handler om problemer med bevissthet, hukommelse, identitet og sansing. Eksempelvis kan dissosiasjon føre til at personen ikke kjenner seg selv igjen i speilet. Noen kan periodevis ikke kjenne smerte som blir påført kroppen, eller man kan ikke huske en episode som man har vært med på, selv om andre forteller om den.

Ikke fast rutine

I følge Jepsen har det ikke vært fast rutine å undersøke tidlig traumatiserte pasienter for dissosiasjon når disse søker hjelp innen psykisk helsevern.
– Konsekvensen kan bli feil diagnose og feil behandling. Pasienter kan bli gående i behandling i mange år uten å bli bedre.

I sin avhandling Inpatient Treatment of Early Sexually Abused Adults: Dissociation and Outcome har Ellen K. K. Jepsen og hennes medarbeidere undersøkt symptomer hos henholdsvis 34 og 56 pasienter innlagt på Modum Bad. Pasientene var mellom 2003 og 2007 innlagt til et tremåneders traumeprogram for voksne som sliter med senvirkninger av seksuelle og andre overgrep i barndommen.

Negativ innvirkning

Undersøkelsen viser at alvorlig grad av dissosiasjon hadde negativ innvirkning på effekten av en behandling, som ikke tar sikte på spesielt å inkludere dissosiasjon. Studien viser også at relasjonelle vansker i pasientens vanlige omgivelser hjemme, i kombinasjon med alvorlig grad av dissosiasjon, har negativ innvirkning på forløpet av symptomene ett år etter at pasienten er utskrevet fra sykehuset og har reist hjem igjen.

Studien konkluderer derfor med at det – før oppstart av behandling – er viktig å kartlegge pasientene for evt. traumer og traumerelaterte plager, som også omfatter dissosiasjon. Pasienter med alvorlig grad av dissosiasjon trenger behandling som til dels adskiller seg fra annen traumebehandling. Behandlingen bør rette seg spesielt mot dissosiasjon. Den bør også ta sikte på å bedre pasientens relasjonelle ferdigheter.

Ellen Jepsen sammen med komiteenEllen Jepsen (i midten) sammen med førsteopponent Bethany Brand (fra venstre)og andreopponent Hans Petter Søndergård. Til høyre for Ellen står settedekan Svein Friis og komitéleder Stein E. Opjordsmoen Ilner. Foto: Terje Tilden.

Share Button
Print Friendly and PDF