Fornyer Fortsatt Foreldre-boken

Guro Hansen Helskog er på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hentet inn som prosjektleder hos Modum Bads kurs- og kompetansesenter for å revidere boken Fortsatt Foreldre.

Nyhetsartikkel publisert 01/10/20

Jorunn Tangen Hole (t.v.) er glad for at Guro Hansen Helskog bidrar til fornyelse av Fortsatt Foreldre-boken.

– Boken trenger en oppdatering, blant annet fordi forskningen de to tidligere utgavene bygger på for det meste er gjennomført før 2006, sier Guro Hansen Helskog.
I regi av Bufdir er det gjennomført en workshop med aktive og erfarne Fortsatt foreldre-kursledere i familievernet. Flere av kurslederne etterlyste blant annet mer stoff om tilknytning og traumer hos barn og voksne.

Styrke foreldresamarbeid

Helskog var sammen med Kristin Tafjord Lærum forfatter bak boka Fortsatt Foreldre – Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd da programmet ble lansert ved Modum Bad i 2007. Helle Myrvik skrev prologen.
– Formålet med Fortsatt Foreldre-programmet er å styrke foreldresamarbeidet ved samlivsbrudd, slik at barna ikke blir stående mellom foreldrene i vanskelige konflikter. I begynnelsen ble boka solgt åpent, og det ble gjennomført pilotkurs for foreldre for å prøve ut materiellet, samt flere kurslederkurs og sertifiseringskurs. Tre år og en revidering senere, ble programmet overdratt fra Modum Bad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
– Etter den tid har programmet blant annet har vært benyttet ved landets familievernkontorer, sier Helskog.
Boka gikk da inn som en del av kursmateriellet, og var ikke lenger åpent tilgengelig. Det har heller ikke vært gjennomført kurslederkurs.

“Formålet med Fortsatt Foreldre-programmet er å styrke foreldresamarbeidet ved samlivsbrudd, slik at barna ikke blir stående mellom foreldrene i vanskelige konflikter”

 

 

God timing

I en nylig evaluering av Fortsatt Foreldre konkluderte Folkehelseinstituttet (2018) med å anbefale økt satsing på Fortsatt Foreldre. Helskog mener derfor timingen er riktig for en fornyelse av Fortsatt Foreldre. Helskog, som i dag jobber som førstelektor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst Norge, tok i den forbindelse kontakt med Bufdir for å sjekke status for Fortsatt Foreldre. Gjennom avtale med MBKK fikk hun i oppdrag å lede arbeidet med å revidere boken. Helle Myrvik ved MBKK vil være medforfatter, slik hun også var ved forrige utgivelse. De er i full gang med å justere de eksisterende tekstene, og har gjennomført et intervju med tanke på å inkludere nyere forskning.

– Meningsfylt

– Vi vil levere et utkast til Bufdir innen 15. desember. Målet er å ha boka ferdig i mars 2021. Dette vil igjen legge grunnlaget for utvikling av et nytt kursmateriale der den opprinnelige pedagogiske filosofien som var bærende i opplegget, vil tydeliggjøres, sier Helskog.
Leder av MBKK Jorunn Tangen Hole synes det er svært meningsfylt at Modum Bad igjen blir involvert i dette viktige arbeidet. Hun roser forfatterne som i samarbeid med andre fagkapasiteter på området, har kommet godt i gang med oppdraget. Hun ser også frem til at den reviderte boken blir gjort tilgjengelig for både fagpersoner og foreldre via Modum Bads nettbutikk.

01.10.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF