-De gir psykologisk behandling i et menneskelig og kulturelt rikt miljø

Bruce Wampold har forelsket seg i Modum Bad.


Bruce Wampold ble ansatt som leder Forskningsinstituttet Modum Bad i 2011.

Det forteller han til Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Tidsskriftet bringer et intervju med Wampold i årets første utgave hvor det blant annet sies: ”Bruce Wampold, ein av dei fremste psykoterapiforskarane i verda, har innleidd et kjærleiksforhold til ein viktig aktør i norsk psykologi”.
 

Forskningsleder

Den kjente psykoterapiforskeren Bruce Wampold ble i 2011 ansatt som ny forskningsleder ved Modum Bad. Han overtok jobben etter Leigh McCullough som ble syk. Hver måned tar han turen fra Wisconsin i Madison, USA, til Norge for å lede Forskningsinstituttet. I intervjuet med psykologforeningens tidsskrift forteller Wampold at han er helt forelsket i det som gjøres på Modum Bad. Han mener det ikke finnes noe sammenlignbart sted i USA, – særlig ikke på en institusjon som er tilgjengelig for folk flest.
– De gir psykologisk behandling, men i et menneskelig og kulturelt rikt miljø, sier Wampold til Tidsskriftet.

Konteksten er viktig

Forskningslederen understreker at det er ekstremt viktig hvilken kontekst omsorgen blir gitt i. Wampold mener folk ikke bare vurderer den enkelte terapeut, men systemet som tar seg av dem når de er pasienter. Dersom pasientene har manglende tillit til systemet, fører det til resistens mot en hvilken som helst behandling.
I intervjuet utdyper Wampold videre hva han mener med den viktige relasjonen mellom klient og terapeut, beskrevet i hans bok ”The Great Psychotherapy Debate”. I boken understreker han at det ikke er så viktig hvilket terapeutisk ståsted og metode terapeuten har.  Wampold mener relasjoner i seg selv er helbredende, selv om det også i en behandlingssituasjon er svært viktig at pasient og terapeut har felles oppgaver og mål.
-Forskning viser at det ikke har noe å si nøyaktig hva som gjøres, bare man gjør noe i tillegg til å ha en relasjon.
Det viktigste er likevel at terapeuten hjelper pasienten til å gjøre noe som er sunt for han eller henne, mener Wampold. Og spør man pasienter hva som er viktig for dem, så svarer de at det er relasjonen til terapeuten.

Intervjuet med Wampold kan du altså lese i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Les mer om Bruce Wampold på Modum Bads nettsider.

Tekst: Unni Tobiassen Lie infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF