Flere leger søker Villa Sana

Antall leger som søker til rådgivning og kurs på Villa Sana er økende.

Nyhetsartikkel publisert 18/04/16

Tron Svagård, leder av Villa Sana fra høsten 2015.

Leder Tron Svagård foran Villa Sana.

I 2015 var det over 230 leger som benyttet seg av Villa Sanas kurs- og rådgivningstilbud.
– Aktiviteten har økt med 20-30 prosent de siste to årene. Etterspørselen er spesielt økende for parrådgivning, sier Tron Svagård, leder ved ressurssenteret Villa Sana.

– Evalueringene fra dem som kommer er svært gode. Det må bety at vi har et tilbud som samsvarer med legenes behov.

 

– Hvilke problemer og utfordringer karakteriserer dem som kommer til Villa Sana?
-Temaene som tas opp i rådgivning er svært sammensatte: De fleste er svært slitne, noen umotiverte til å fortsette på sin nåværende arbeidsplass, andre vurderer å slutte som lege. Noen sliter med stor arbeidsbelastning. Ikke sjelden er dette kombinert med egen sykdom, vansker i samliv, sykdom hos barn eller andre nære pårørende. Noen har ventet lenge med å søke hjelp og har allerede vært sykmeldt i lengre tid før de kommer til oss.

 

-Nå har du vært leder siden sommeren 2014. Har du fått noen tanker om hvordan tilbudet kan utvikles videre?   

– Vi har det siste året hatt en økning i tilbudet til veiledningsgrupper i allmennmedisin der vi arbeider med å skreddersy alternative opplegg. Legeforeningen har til vurdering om kurs på Villa Sana skal gjøres obligatorisk for de som vil utdanne seg til fastleger.

 

-Vet vi at dette hjelper legene på lang sikt?

– Karin Røs forskning fra snart ti år tilbake viste at legene hadde nytte av kurs og rådgivning på Villa Sana. Legene ble spurt tre år etter at de var på Villa Sana. Det har vært store endringer i helsevesenet siden den gang. Nytt lovverk ble vedtatt ved årtusenskiftet, det har vært store omorganiseringer det siste tiåret og andel kvinnelige leger er relativt raskt økende. Dette vet vi har medført betydelige endringer i legers hverdag, noe som burde vært forsøkt belyst gjennom forskningsdata knyttet til legene som søker rådgivning både på Villa Sana og hos støttekollegene i fylkene.

 

-Tilbudet har fått oppmerksomhet også utenfor Norges grenser? 

-Ja, tilbudet på Villa Sana vekker internasjonal oppmerksomhet. Våren 2015 hospiterte to leger, som arbeider for et lignende kollegatilbud i Danmark, på kurs. Et team fra en belgisk TV-kanal besøkte et individualkurs høsten 2015 og intervjuet kursholder og ledelse om tilbudet på Villa Sana. Programmet ble vist på belgisk TV, noe som medførte henvendelse fra en belgisk legerådgiver som besøker oss i juni 2016.

Les mer om Villa Sana her.

18.04.16
infoleder@modum-bad.no

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv. Ønsker du å abonnere (gratis abonnement)klikk her.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF