Fikk Ghandistipendet

Kultur- og kirkeminister Trond Giske overrakte Guro Hansen Helskog Gandhistipendet tirsdag 16. desember.

Nyhetsartikkel publisert 18/12/08

– Du får dette stipendet fordi ditt prosjekt er konkret og kan få betydning og vise verdier for mange mennesker i deres egen situasjon, sa Giske da han sto for overrekkelsen av stipendet på 100 000 kroner.

Gandhistipendet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet for å øke
kunnskap om og bygge respekt mellom religioner og livssyn i det norske
samfunnet. Stipendet er på 100 000 kroner, og skal primært bidra til
utvikling av praktisk kunnskap som er relevant for utøvelse av dialog i det
flerkulturelle og flerreligiøse Norge, enten gjennom praktisk dialogarbeid
eller forskningsarbeid som får praktisk anvendelse.

Guro Hansen Helskog mottar Gandhistipendet for dialogprosjektet ”Dialog
på tvers”. Hansen Helskog skal samle 7-10 unge mennesker med ulik kulturell,
politisk og religiøs bakgrunn til ti filosofiske samtaler våren og høsten 2009.
Samtalene i prosjektet vil ta utgangspunkt i fellesmenneskelige filosofiske
tema og øvelser som er relevante for alle deltakerne.

Hansen Helskogs tese, som hun ønsker å få testet i prosjektet, er at man gjennom filosofiske samtaler,
der forestillinger settes i spill mot hverandre og undersøkes eksplisitt, kan frembringe gjensidig respekt og forståelse for hverandre.

Konstituert leder av Samlivssenteret, Astrid Ljones Fjærestad er stolt av sin medarbeider.
– Overrekkelsen var en flott opplevelse. At Guro har fått Gandhistipendet er en god bekreftelse på at hun dyktig, sier Fjærestad.

Share Button
Print Friendly and PDF