Workshop: Komplekse dissosiative lidelser

Invitasjon til workshop: 5 hindringer for progresjon i arbeidet med komplekse dissosiative lidelser. Workshopen vil adressere viktigheten av å gjenkjenne og systematisk jobbe med hindringer til progresjon i behandling av komplekse dissosiative liderlser. Du vil få oversikt over sentrale underliggende mekanismer, som ofte blir til hindringer til progresjon i behandling.

Nyhetsartikkel publisert 21/09/23

Dato: 7.-8. mars 2024

Tid: Kl. 09.00 – 15.00 begge dager 

Vi skal gå igjennom fem sentrale hindringer, som er godt belyst av forskningsbasert kunnskap, men som ofte ikke tas hensyn til i eksisterende behandlingstilbud. Når terapeuten kan kjenne igjen og systematisk holde fokus på hindringene fra starten av, gir det ramme for gode prosesser. Hindringene er der av gode grunner, ønsk dem velkommen og opplev at de kan bli til gull.

Kursholder: Psykologspesialist Irene Michalopoulos:
Irene er psykologspesialist med mange års fordypning i forståelse og behandling av komplekse dissosiative lidelser. Hun har også videreutdanning innen kroppsorientert traumebehandling og hun er utdannet gruppeterapeut. Hun har jobbet med traumebehandling i individualterapi og grupper i mer enn 20 år. Hun underviser og veileder innen dette feltet.

Meritterende:
Godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer.

Faglige spørsmål kan rettes til Torunn Støren, Leder Traumepoliklinikkentorunn.storen@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF