Spor av Gud – i møtet med den andre

Hvordan kan vi finne spor av Gud i møtet med andre mennesker – også mennesker som har en annen tro og kulturbakgrunn enn oss selv?

Gjest Ivar Flaten i samtale med prest Idun Strøm Sefland. Ivar Flaten er tidligere sokneprest i Fjell menighet og arbeider nå som dialogprest i Tunsberg bispedømme tilknyttet Kirkelig dialogsenter i Drammen.

Hvor finnes spor av Gud?
Hvor lar Gud seg finne?
Dette er spørsmål som stilles når det inviteres til seks temakvelder i Olavskirken i fastetiden. Inspirert av det vakre diktet «Guds hjerte» skrevet av Rolf Jacobsen, har temakveldene fått overskriften spor.

Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, vil dele noen av sine tanker i samtale med en av prestene i Olavskirken. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn.

Share Button
Print Friendly and PDF