Spor av Gud – gudsbilder og Guds bilde

Hvilke forestillinger har vi om Gud? Hvordan preger ulike gudsbilder tanker og følelser? Hvordan blir bildene våre av Gud til? Leter vi etter den Gud vi lengter etter – eller søker vi den Gud vi har lært at finnes?

Gjest Kari Halstensen, psykolog og PhD-stipendiat på Modum Bad, i samtale med prest Jon-Erik Bråthen.

Hvor finnes spor av Gud?
Hvor lar Gud seg finne?
Dette er spørsmål som stilles når det inviteres til seks temakvelder i Olavskirken i fastetiden. Inspirert av det vakre diktet «Guds hjerte» skrevet av Rolf Jacobsen, har temakveldene fått overskriften spor.

Ulike mennesker, som fra hvert sitt ståsted kan si noe om hvor det kan finnes spor av Gud, vil dele noen av sine tanker i samtale med en av prestene i Olavskirken. Det blir musikk til ettertanke, og kvelden avsluttes med en kort liturgisk kveldsbønn.

Share Button
Print Friendly and PDF