Kveldsmesse – RAST

Kveldens samtale er mellom våre to sykehusprester Idun Strøm Sefland og Anders Heskestad Mikalsen. De snakker om livet og troen i lys av ulike perler i Kristuskransen. Samtalen foregår i rammen av en enkel liturgi, musikk og vandring i kirkerommet med mulighet for nattverd. Musikk ved Jostein Frøyshov Danielsen. Torsdag 30. mars kl. 18 i Olavskirken.

Nyhetsartikkel publisert 16/12/22

Sykehusprestene på Modum Bad – kristuskransen

Hvordan kan kristuskransen brukes i hverdagen? Hva forteller de ulike perlene om Gud? Hvordan kan perlene hjelpe oss i livet og i troen?

Sykehusprestene Anders Heskestad Mikalsen og Idun Strøm Sefland snakker sammen om Kristuskransen som verktøy for livet og troen. Anders og Idun er sykehusprester ved Modum Bad. De samtaler med mange mennesker om eksistensielle temaer, og leder kveldsmesser i Olavskirken.

Bli med på vandringen – og velkommen til rast!

Share Button
Print Friendly and PDF