Kveldsmesse – RAST

Kveldens samtalegjest er Leif Gunnar Engedal. Sykehusprestene snakker med gjester om livet og troen i lys av ulike perler i Kristuskransen. Samtalene foregår i rammen av en enkel liturgi, musikk og vandring i kirkerommet med mulighet for nattverd. Musikk ved Jostein Frøyshov Danielsen. Torsdag 23. mars kl 18 i Olavskirken.

Nyhetsartikkel publisert 16/12/22

Leif Gunnar Engedal – hemmelighetsperlen

Hva skjer med livet og troen når skaperverket trues? Hvordan kan klimasorg og fremtidshåp holdes sammen? Hva er hemmelighetene i den grønne perlen?

Sykehusprest Anders Heskestad Mikalsen snakker med Leif Gunnar Engedal om den grønne hemmelighetsperlen i Kristuskransen. Leif Gunnar er teolog og pensjonert professor. Han har særlig arbeidet med religionspsykologi og kristen sjelesorg og har vært ansatt i en årrekke ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad og MF Vitenskapelig høyskole i Oslo. Leif Gunnar bor i Vikersund.

Bli med på vandringen – og velkommen til rast!

Share Button
Print Friendly and PDF