Egeland åpner Modum Bad-konferanse om flyktninger

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen innleder Modum Bad-konferansen 2016.

Nyhetsartikkel publisert 02/10/16

Jan Egeland Foto: Tom Henning Bratlie

Jan Egeland åpner Modum Bad-konferansen i Oslo 28. oktober. (Foto: Tom Henning Bratlie)

 

Temaet for årets Modum Bad-konferanse er: I møte med flyktninger. Hvordan styrke psykisk helse etter krig, terror og tortur? Konferansen holdes i Gamle Logen i Oslo fredag 28. oktober.

Drøyt tretti tusen flyktninger kom til Norge i fjor – mange med forferdelige hendelser og tap i bagasjen. Hvordan kan vi hjelpe dem med deres psykiske helse? Hvordan styrke psykisk helse etter krig, terror og tortur?

– Vi ønsker å stimulere til økt kunnskap og bevissthet om flyktningers psykiske helse, samt forståelse, dialog og håp i møte med en utfordrende virkelighet, sier fagdirektør Ingunn Amble ved Modum Bad.

Generalsekretæren åpner

På konferansen deltar foredragsholdere som vil belyse det viktige temaet fra ulike hold. Blant foredragsholderne er: Nora Sveaass, Joar Øveraas Halvorsen, Zemir Popovac og Judith van der Weele. Flere av Modum Bads egne fagfolk deltar også. En fjær i hatten er at generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen vil stå for åpningen av konferansen.

 

Møte med flyktninger er temaet for høstens store Modum Bad-konferanse i Gamle Logen i Oslo 28. oktober 2016 I programkomiteen: Sverre Urnes Johnson (fra v.), Helle Myrvik, Gry Ødegård Bekken og Ingunn Amble. Marianne Klouman var ikke til stede da bildet ble tatt.

Programkomiteen for årets Modum Bad-konferanse. Foran: fagdirektør Ingunn Amble. Bak fra v.: Sverre Urnes Johnson, Helle Myrvik og Gry Ødegård Bekken. Marianne Klouman var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Unni Tobiassen Lie)

Forståelse og kunnskap

– Konferansen vil ha en bred tematikk. Vi ønsker at deltakerne skal sitte igjen med en større forståelse for utfordringene, og en større kunnskap om hvordan møte flyktninger på en profesjonell og god måte, enten det er i behandling eller i andre sammenhenger, sier psykolog Sverre Urnes Johnson.
Modum Bad har god kompetanse på traumebehandling. Hvordan kan denne kompetansen brukes i møte med flyktninger?
– Vi tror mye av vår kompetanse og erfaring kan overføres. Samtidig er det viktig å være bevisst på språklige barrierer og kulturelle forskjeller. Dette kan oppleves både komplekst og utfordrende for norske terapeuter, sier Johnson.

Ikke så skråsikre

– Vi trenger å få utfordret vår måte å tenke behandlingstilnærming på. Kanskje vi ikke skal være så skråsikre på at vår måte er den rette. Det er viktig å ha med undringen, sensitivtiten og lære oss å tilpasse hjelpen og behandlingen slik at den treffer, sier Amble.
– Er denne konferansen kun for ansatte i helsevesenet?
– Det er selvsagt svært relevant for ansatte i helsetjenesten, men vi presenterer temaet bredt og henvender oss til alle «hjelpere». Det kan være ansatte i politi, NAV, skoler og barnehager samt alle som yter frivillig innsats i lag- og foreninger, sier kurs- og prosjektleder Helle Myrvik i Kildehuset formidling og forebygging.

I krigsberedskap

– Hvorfor er det så viktig å gi god hjelp til flyktningene?
– Fordi det kan være avgjørende i forhold til deres livskvalitet, eksempelvis med tanke på fungering i jobb og relasjoner. For mange kan de psykiske utfordringene også slå ut i kroppslige plager og sykdommer dersom de ikke får hjelp, sier Amble.
Johnson mener samfunnets forståelse for og hjelp til flyktningene vil være avgjørende for hvordan de blir integrert.
– Får man ikke hjelp, går det fort dårlig på de andre områdene. Hvis hjernen er i krigsberedskap, vil fokus være et annet sted enn integrasjon, avrunder han.

Les mer om Modum Bad-konferansen 2016 her.

20.09.2016
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF