Dialog om kristent lederskap

I vinter vakte fortellinger fra oppvekst i kristne miljøer debatt. Modum Bad og Norges Kristne Råd inviterer ledere fra ulike trosfelleskap til dialog 8. november.

Nyhetsartikkel publisert 11/10/16

Dialogmøte

Psykolog Kari Halstensen og sykehusprest Jon-Erik Bråthen har invitert kristne ledere til dialogmøte.

 

I vinter vakte fortellinger om opplevelser i kristne miljøer oppmerksomhet og diskusjon. Modum Bad og Norges Kristne Råd inviterer personer med lederansvar i ulike trosfelleskap til dialog 8. november.

Barneperspektivet

VG TV-serien «Frelst» og beskrivelsen av Ruth Giæverts erfaringer i Jesus Revolution Army vakte mye oppmerksomhet og diskusjon. Litt etter kom Tonje Egedius’ bok «Jesussoldaten» om Anders Torps oppvekst i en ytterliggående, karismatisk menighet. Boken brakte barneperspektivet inn i den pågående diskusjonen om ytterliggående trossamfunn. Siden har mange flere stått frem med fortellinger om å ha det vanskelig i mer eller mindre lukkede trosfellesskap. Mennesker som ga alt i brann for troen sto frem og lot skuffelse, svik og brustne illusjoner bli synlig i det offentlige rommet. Fortellerne pekte på dårlig lederskap eller maktmisbruk blant ledere som en viktig årsak til det som gikk galt.

Tankevekkende og utfordrende

-Debatten som fulgte i kjølvannet av disse medieoppslagene har vært både tankevekkende og utfordrende, sier psykolog Kari Halstensen ved Modum Bad.

Sammen med sykehusprest Jon-Erik Bråthen og flere andre aktører ved Modum Bad, har psykolgen sett behovet for å vise handlekraft.
– Vi ønsker å bidra til forebygging slik at det vanskelige ikke gjentar seg. For å kunne være en bidragsyter er det nødvendig å komme i tettere dialog med de som har lederansvar i kirker, menigheter og organisasjoner, sier Halstensen.

Samarbeid

Sammen med Norges Kristne Råd, som også har et ønske om å bruke kunnskap og erfaring på nye måter, inviterer Modum Bad til frokostmøte i Eldorado bokhandel i Oslo tirsdag 8. november. Møtet er for inviterte personer med lederansvar i kristne organisasjoner eller trossamfunn.
– I korte foredrag og panelsamtale vil ulike tema relatert til lederskap bli belyst, sier sykehusprest Bråthen. – I tillegg ønsker vi å skape en mulighet for at ledere i ulike trosfellesskap kan møtes til refleksjon over hva som kjennetegner sunt, kristent lederskap.

Finne veien videre

Mange av dem som har stått frem forteller om ledere de opplevde som autoritære, lite mottakelige for kritikk og innspill og lite villige til å se seg selv som en del av fellesskapet.
-Både de som ble rammet av dette, lederne og fellesskapet trenger å finne veien videre. For å kunne lede et fellesskap ut av noe vanskelig trengs kunnskap, men også nettopp fellesskap med kollegaer, veiledere, medarbeidere og venner, sier Halstensen og Bråthen.
De søker å få del i de erfaringene ledere i ulike trosfellesskap bærer på.
– Her mener vi at det ligger et fellesmenneskelig ansvar for å lære av de fortellingene vi har fått høre. Vi tror at det er mulig å få til noe annet og noe bedre – fordi vi tror på de gudgitte kreftene i det mennesker kan utrette.

De fire innledende innleggene og panelsamtalen blir tatt opp på video og i ettertid lagt ut på Youtube. Her kan du se videoen.

02.11.16
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF