Hvordan påvirker de enkelte faktorer hverandre?

Ny forskning på sammenhengen mellom depresjon, alkohol og immunforsvar.

Nyhetsartikkel publisert 28/01/15

Darcy-prosjektet
På Modum Bad settes det nå i gang en studie for å se nærmere på sammenhengen mellom depresjon, alkoholforbruk og immunforsvar.

Se filmpresentasjon om Darcy-prosjektet her (YouTube).

Forskning viser at mennesker med depressive lidelser og/eller alkoholproblemer ofte har problemer med et redusert immunforsvar. For lite kunnskap om sammenhengene, gjør at disse ikke får tilstrekkelig hjelp i behandlingsapparatet.
– Vi ser sammenhengen, men vet for lite, blant annet om hvilke andre faktorer enn depresjon og alkoholforbruk som spiller inn, sier assisterende forskningsleder Terje Tilden ved Modum Bad.
Ved å få mer kunnskap om disse faktorenes innvirkning på hverandre, vil man kunne gi raskere og bedre hjelp, mer tilpasset behandling og man vil kunne hjelpe flere.

Helge Toft
Doktorgradsstipendiat Helge Toft (i forgrunnen) skal sørge for gjennomføring av studien.

DARCY

Forskningsprosjektet som settes i gang ved Modum Bad i februar 2015, er en del av et større prosjekt som styres fra Sykehuset Innlandet. I spissen for prosjektet står professor Lars Lien, som til daglig leder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Prosjektet har fått navnet DARCY, som er en forkortelse for depresjon, alkohol, rus og hormonet cytokiner.  Helge Toft er doktorgradsstipendiaten som skal sørge for gjennomføring av studien. Det skjer i samarbeid med Forskningsinstituttet og de kliniske avdelinger ved Modum Bad.

 Helge Toft og Terje Tilden
-De som deltar i prosjektet vil  bidra til å styrke kunnskapen om problemene, og øke mulighetene for at pasienter kan få bedre og raskere hjelp, sier Helge Toft. Her sammen med assisterende forskningsleder ved Modum Bad, Terje Tilden.

Samarbeidspartnere

Prosjektet har flere samarbeidspartnere, herunder professor Jørgen Bramness ved
Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), laboratorietjenesten ved Oslo Universitetssykehus, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, samt fagmiljøer i USA, Nepal og Uganda.

Hvem deltar?

Alle voksne som innkalles til et opphold ved Modum Bad inviteres til å delta i studien.  Deltakelsen er frivillig. Man behøver ikke å ha eller å ha hatt et alkoholproblem for å kunne delta. Deltakelsen er viktig også dersom pasienten har følt seg deprimert og/eller har en angstlidelse eller en traumelidelse. 
– Dette gir en bredest mulig kartlegging, slik at vi kan sammenlikne de som har slike problemer opp mot de som ikke har slike problemer, sier Helge Toft.
De som sier ja til deltakelse, vil bli bedt om å svare på noen spørreskjemaer i tillegg til de som inngår som standard ved Modum Bad.  Fordi immunforsvar best kan måles ved å kartlegge et hormon i blodet, trenger man også å ta tre blodprøver av pasienten.
-De som deltar i prosjektet vil  bidra til å styrke kunnskapen om problemene, og øke mulighetene for at pasienter kan få bedre og raskere hjelp, avrunder Toft.

Spørsmål vedr forskningsprosjektet kan rettes til: Terje Tilden, Forskningsinstituttet, Modum Bad, tlf. 32 74 98 69.

infoleder@modum-bad.no
 

Share Button
Print Friendly and PDF