Bok om traumebevisst omsorg

May Bente Hagen så behovet for mer kunnskap om det å gi omsorg til mennesker med traumelidelser. I våres ga hun ut boken: Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid.

Nyhetsartikkel publisert 04/08/16

MayBenteHagen

Forfatter May Bente Hagen (til venstre) sammen med sine medredaktører, professor António Barbosa da Silva og psykologspesialist Mona I. Thelle. (Foto: Ole Christian Hagen Carlsen)

 

May Bente Hagen, som er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en master i helse- og sosialfag, har gjennom årene sett behovet for en bok om det å gi omsorg til mennesker med traumelidelser. I begynnelsen av mai ga hun ut en bok om traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid.

Skape tillit

– Mennesker som har blitt utsatt for tidlige, alvorlige relasjonstraumer, kan utvikle komplekse traumelidelser og dissosiative lidelser. Dersom omsorgen de blir gitt i terapi har fokus på trygghet, relasjon og affektregulering, og samtidig retter seg mot lidelsens årsak, kan det hjelpe pasienten til å utvikle tillit til personalet, seg selv og andre mennesker, sier hun.

Universitetsforlaget

Hagen har selv pasienterfaring, blant annet fra traumeavdelingen ved Modum Bad.
– Der fikk jeg allerede ved første samtale høre at jeg hadde normale reaksjoner på unormale opplevelser. Da begynte det jeg vil kalle min ”avskamming”.
At alle ansatte hadde kunnskap om traumelidelser betydde mye og ga trygghet.
– Jeg følte meg ikke utenfor og annerledes slik jeg har opplevd tidligere. Holdningene var viktige. Jeg følte meg respektert, møtt med tillit og anerkjennelse, forklarer Hagen.
I boken har hun derfor ønsket å fremheve det etiske perspektivet.
– For de som er utsatt for vold fra sine omsorgspersoner i oppveksten, har gode holdninger en terapeutisk verdi i seg selv. Vold er nemlig det motsatte av tillit, respekt og anerkjennelse, fastslår Hagen.

Tilknytning

I undervisningen på Modum Bad lærte hun at positive blikk fra omsorgspersonen var viktig for barnets utvikling. Barn med trygg tilknytning blir autonome voksne.
– Vi har også et nedfelt behov for å knytte et følelsesmessig bånd til en nær omsorgsperson for å føle oss sett, anerkjent og ønsket. Mangel på dette kan bli et traume i seg selv, forklarer forfatteren.
En trygg tilknytning behøves for å kunne bearbeide tidlige alvorlige relasjonstraumer.  Bearbeidingen tar lang tid, og det er av stor betydning at det er de samme terapeutene, altså individual- og miljøterapeuter pasienten har utviklet tillit til, som følger opp pasienten i den grad det er mulig. Stadige omorganiseringer og nedskjæringer i psykiatrien kan true denne muligheten og dermed hindre integrering og utvikling mot å bli et autonomt menneske, forklarer Hagen.

Medredaktører

Boken «Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid – fra et tilknytningsteoretisk perspektiv» er gitt ut på Universitetsforlaget. Medredaktører er António Barbosa da Silva, professor emeritus i systematisk teologi, helseetikk og psykisk helsearbeid ved Ansgar Teologiske Høgskole og Mona I. Thelle, psykologspesialist med fokus på psykodynamisk psykoterapi, mangeårig psykoterapeut og nå psykologveileder ved Modum Bads traumeavdeling.

Du kan bestille boken i Modum Bads nettbutikk.
Les anmeldelse av boken her.

22.08.16
infoleder@modum-bad.no

 

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2016.

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF