16 ansatte fra Modum Bad blant de frivillige

Modum Bad-ansatte engasjert i oppfølgingen etter Utøya.

Nyhetsartikkel publisert 19/08/11


Gun Abrahamsen (fra v.), Gry Stålsett og Jørgen Rygh er tre av flere Modum Bad-ansatte som har bidratt i hjelpearbeidet etter Utøya-tragedien.

Blant de mange frivillige som stilte på Sundvollen hotell etter den tragiske massakren på Utøya 22. juli, var 16 ansatte ved Modum Bad. Fredag 19. og lørdag 20. august var 13 ansatte tilbake for å følge opp pårørende og overlevende som skulle ut på øya. Denne gangen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Modum Bad stilte med ti fagpersoner fordelt på to helseteam, blant dem psykologer, psykiatere og sosionomer. Et sjelesorgsteam deltok også. Det besto av Modum Bads to sykehusprester, Inger Ma Bjønnes og Jon-Erik Bråthen, samt en imam og en humanetiker.

Les Drammens Tidendes intervju med Modum Bad-ansatte. Klikk her.
Les lokalavisen Bygdepostens intervju med tre av de som deltok fra Modum Bad. Klikk her.

Share Button
Print Friendly and PDF