– Banebrytende forskning

Professor Arnstein Finset om forskning på par- og familieterapi:

Nyhetsartikkel publisert 29/03/10

– Onlinetilbakemeldinger fra pasientene via internett er et veldig interessant konsept, sier Arnstein Finset.

– Multisenterprosjektet i par- og familieterapi er banebrytende på flere områder. Det mener professor Arnstein Finset ved Avdeling for atferdsfag, Det medisinske faktultet ved Universitetet i Oslo.

I midten av februar deltok han på en samling på Gardermoen, hvor styringsgruppen for forskningsprosjektet STIC (Systemic Therapy Inventory of Change) møttes, sammen med veiledere og superbrukere.
– Det har dessverre vært lite forskning om familieterapi i Norge, selv om det finnes viktige unntak. Det at vi nå har fått til et forsknings- og utviklingssamarbeid mellom tre så vidt forskjellige aktører; Modum Bad, Universitetet i Oslo og professor William M. Pinsof i USA, er uhyre spennende, sier Finset.
Han mener online tilbake-meldinger fra pasientene via internett er et veldig interessant konsept.
-Vi gleder oss stort til at prosjektet nå settes ut i livet.

Skape fremskritt
Daglig leder for multisenterprosjektet, Terje Tilden, har stor tro på at STIC vil skape fremskritt innenfor fagfeltet. -Til nå viser forskning at cirka halvparten av klienter i psykoterapi rapporterer bedring. Den andre halvparten oppnår ikke ønsket endring i terapi. Det er derfor en viktig målsetting å redusere denne andelen, slik at flere får hjelp i ønsket retning gjennom terapi, sier Tilden.
Det som kjennetegner klientene innen sistnevnte grupper at de lar være å si i fra til terapeuten om manglende framgang. Terapeutene har gjerne en formening om at terapien går i rett retning, på tross av at klienten ikke opplever bedring.

Tilbakemelding via nett
STIC-prosjektet innebærer å samle inn informasjon fra klienter før oppstart av terapien og mellom terapitimene.
– Dette skjer via internett og terapeuten vil kort tid etter motta en rapport som oppsummerer klientens svar, opplyser Tilden.
I løpet av terapien vil klienten jevnlig bli spurt om sin opplevelse av framgang og prosess i terapien, og om samarbeidsforholdet til terapeuten. Tilden mener dette er svært viktig.
– Et godt tegn på varig ønsket endring, er at klienten opplever et godt samarbeid med terapeuten, og at terapien går i rett retning tidlig i forløpet. Jevne tilbakemeldinger (feedback) til terapeuten vil kunne bidra til dette.

Tilpasset hjelp
På Gardermoen-møtet ble det gjort opp status, erfaringer ble delt og rollen som superbruker/veileder for andre terapeuter ble diskutert. Åshild Tellefsen Håland er et av medlemmene i styringsgruppen som har store forventninger til multisenterprosjektet i par- og familieterapi. Håland er doktorgradsstipendiat/psykologspesialist og til daglig lokal koordinator for prosjektet ved ABUP Kristiansand.
– Det jeg er mest spent på er om systematisk feedback faktisk vil bedre terapien som klientene mottar. Jeg er også svært spent på om innføring av STIC vil oppleves som et meningsfullt verktøy for terapeutene i prosjektet, som jo er helt avgjørende for om det skal gi mening å forske på dette.  
Håland håper prosjektet kan bidra til at både terapeuter og klienter ser nytteverdien av å ”forske” på prosess og progresjon i den enkelte terapi.
– Jeg håper også at den fortløpende tilbakemeldingen fra klientene vil gjøre terapeuter bedre i stand til å gi mer fokusert og tilpasset hjelp.

Pinsof til Norge
Pinsof, som har utviklet feedback-systemet STIC, kommer til å gjeste Modum Bad to ganger i 2010. Først kommer han sammen med Michael Lambert som foreleser på Forskningsinstituttets 25-års jubileum 8. – 9. september. Deretter kommer han til et treningsseminar som holdes for deltakende enheter i STIC-prosjektet i oktober.
– Det er en forutsetning for vårt norske prosjekt å få veiledning av og tilknytning til The Family Institute i USA, sier Tilden.
I følge Pinsof er Modum Bad unikt i verdenssammenheng fordi stedet i så stor grad tilrettelegger for klinisk forskning. Deltakelse fra flere enheter muliggjør også internasjonal sammenlikning av data til forskningsformål.

Tekst: Unni Tobiassen Lie
 

Share Button
Print Friendly and PDF